האחריות הכספית והמוסרית של משק הבית

Site Team

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הגברים מופקדים על הנשים בתוקף כל אשר רומם בו אללה את אלה, ובתוקף הממון שיוציאו. הטובות האדוקות השומרות על הנסתר כדרך שישמור אללה. אשר לנשים אשר תחששו פן תמרודנה, הטיפו להן מוסר ופרשו מהן במשכב, והכו אותן. ואם תישמענה לכם, אל תבקשו דרך לצאת כנגדן, ואללה עליון וכביר" (סורת הנשים:34).  

 


הפסוק הזה מדגיש כי האחריות הכספית והמוסרית של משק בית היא באחריותו של הבעל, המבנה הפיזי והשכלי של הגבר מכשירים אותם לשאת באחריות הכספית והמוסרית לכלכל את אשתו והילדים שלו, יתר על כן, דת האיסלאם חייבה את האיש לכלכל ולפרנס את בני משפחתו ולהגן עליהם, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום דיווח לנו כי הגבר הוא האחראי על פרנסת משפחותו.

 


האישה אינה יכולה לשאת באחריות הכספית והמוסרית של משק הבית בגלל המבנה הפופני והרגשי החלש שלה ובשל הכאבים הקשורים לווסת , הריון, לידה, הנקה וטיפול בילדים, כל הדברים האלה משפיעים על המצב הנפשי והגופני של האישה ומונע ממנה לשאת באחריות הכספית על משק בית


הסופר המצרי המפורסם עבאס מוחמוד אלעקאד אומר:" האישה נהנית ממבנה רגשי מאוד מיוחד שאינו דומה לזה של הגבר, כיוון שחברות  לילד הפעוט דורשת הרבה דמיון בין המנטליות וההבנה שלה ולבין אלה של הפעוט, וזה הוא מהותו של המבנה של האישה, לכן האישה מצייתת לרגשות שלה יותר מהגברים". 

 


ד"ר אלכס כרירל חתן פרס נובל אומר בעודו מבהיר את ההבדלים האורגניים הטבעיים בין גבר לאישה: "עניינים שמבדילים בין גבר לאישה אינם מוגבלים אך ורק באיבר המין, הרחם וההריון. הבדלים אלה גם אינם מוגבלים בהבדל בשיטות הוראה של גבר ואישה. למעשה, הבדלים אלה בעלי טבע בסיסי,  ישנם הבדלים בנוגע לרקמות ובחומרים הכימיים הנפרשים בלוטות מסוימות בגוף, על ידי הכימיה של הגוף  בין הגבר לאישה, הכימיה של הגוף גם היא שונה בשניהם. האישה שונה לחלוטין מגבר בנוגע לחומר הכימי הנפרשי על ידי השחלה של האישה".

 


מי שקוראים לשוויון מלא בין גברים לנשים מתעלמים מעובדות בסיסיות והבדלים מהותיים אלה.  הם קוראים לשיטה אחת של הוראה וסוג אחד של עבודה ומשימות לשניהם ומעלימים עין מההבדלים והשינויים בין הגבר לאישה, כגון הטבע הנחלש של הנשים, כל תא בגופה של האישה נושאת את האופי של נשים, החוקים של תפקידי האיברים קבועים ומדויקים ואי אפשר לשנות אותם כדי להתאם לשאיפותם של בני האדם ,לכן אנחנו חייבים לקבל את החוקים אלה מבלי לנסות לשנות אותם, הנשים צריכים לפתח את כישרונותיהן בהתאם לטבע הנשי שלהן  ולהתרחק מחיקוי גברים.

הגברים מוכשרים באופן טבעי ומתאים לשאת באחריות האחריות הכספית והמוסרית של משק הבית.

Previous article Next article

Related Articles with האחריות הכספית והמוסרית של משק הבית

 • הזכות של האישה בירושה

  Site Team

  לפני התגלות האיסלאם נשללה מהאישה את זכותה בירושה שהיתה מוגבלת בגברים אשר מהגנים על השבט, ובהופעתה של דת האיסלאם

  22/05/2014 1995
 • האם ריבוי הנשים קיים בחברות מודרניות?

  Site Team

  ריבוי הנשים קיים בכל החברות המודרניות, אלא שבחברות הלא מוסלמיות מתרחש מחוץ לנישואים בצורה של מאהבות וחברות, יחסים

  21/05/2014 1714
 • זכות האישה לעבודה

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה ברא את כל בני האדם ממין זכר ונקבה והשכין ביניהם אהבה וחמלה על מנת שישתפו פעולה בבניית היקום,

  24/05/2014 1857
הידיעה אללהIt's a beautiful day