• ישוע עליו השלום

  Site Team

  ישוע עליו השלום ישוע כמו אדם אללה ברא אותו מעפר ואמר לו היה והיה. הוא ישוע בן מרים שליחו של אללה ומילתו אשר

  03/12/2009 6665
 • יחיה (יוחנן) עליו השלום

  Site Team

  יחיה (יוחנן) עליו השלום הוא יחיה בן זכריה נביאו של אללה אשר נולד כמענה לתפילתו של זכריה לאללה שיעניק לו צאצאים

  03/12/2009 5977
 • הנביא זכריה עליו השלום

  Site Team

  הנביא זכריה עליו השלום הוא עבד ישר ואדוק, קרא להאמין באללה כאל אחד ויחיד, והוא אשר נבחר על פי אללה להיות

  03/12/2009 6177
 • הנביא עוזייר עליו השלום

  Site Team

  הנביא עוזייר עליו השלום הוא אחד מנביאי בני ישראל, אללה המית אותו למשך מאה שנים והחייה אותו לאחר מכן, והוא אשר

  03/12/2009 7066
הידיעה אללהIt's a beautiful day