המילה המדויקת יותר לתאר את היקום המקדים הי


Site Team

Article translated to : العربية

המילה המדויקת יותר לתאר את היקום המקדיםהיא "עשן "

אחד המדעניים הצהיר באחד המאמרים המדעיים המודרניים:"אטומי האבק המעורבבים עם גז דקים, וגודלם שווה לחלק של מיקרון (מיקרון הוא חלק מאלף חלקים של מילימטר) לכן, המילה " עשן " היא המילה המדויקת יותר לתאר אותם.

השבח לאללה שדיווח לנו על כך בספרו הנשגב!! בעוד שהמדענים מתלבטים במונחים והביטויים שלהם, לפעמים אומרים על היקום הראשון גז, ולאחר שהתפתח הידע שלהם ביקום אמרו "אבק" אלא שלאחר מכן התברר להם שהאבק זה אינו דומה לאבק הידוע לנו, ואחרי שנים רבות המדענים נכחו בעליל כי המילה "עשן" היא המילה המדויקת יותר לתאר את תחילת היקום בעוד שאללה ישתבח שמו דיווח לנו על המילה המדויקת יותר בקוראן הקדוש לפני 1400שנים.

תחילה, המדענים חשבו כי היקום בשלביו הראשונים היה מורכב מהגז בלבד שמכיל מימן והיליום, לכן כינו אותו גז, ולאחר מכן המדענים גילו כי היקום מלא לא רק בגז אלא באבק הקוסמי גם כן. לאחרונה, ואחרי שהמדענים בדקו את האבק הקוסמי התברר כי האבק הקוסמי אינו דומה לאבק הידוע וכי קריאה בשם זו לא נכונה, והתברר כי האבק דומה במידה רבה לעשן מבחינת הגודל וההרכב, וקראו לו בשם "עשן".

לאחר שהמדענים הצליחו לעשות אנליזה למדגמים של האבק הקוסמי נוכח בעליל כי המילה " עשן " היא המילה המדויקת יותר לתאר את האבק הקוסמי, והתברר שמדגמי האבק הקוסמי אלו קיימים מזה מיליארדי שנים ומהווים את היקום בשלביו הראשונים, אז מה שאמר אללה יתעלה ויתהלל בקוראן הקדוש : "אז הרקיע אל השמים, והם עשן, ואמר להם ולארץ, גשו הלום, אם מרצון ואם מאונס! אמרו, באנו מרצוננו. * אז, ביומיים, גזר שיהיו שבעה רקיעים, וגילה בכל רקיע את הצוו המוטל עליו ועיטרנו את הרקיע הראשון בפנסים,וגוננו. כך תיכן האדיר והיודע ." (סורת פוסִּלַת : 12- 11) . האם זה מקרה או נס של ממש

 

זו תמונה של האבק הקוסמי כפי שהמדענים ראו בו על ידי מכשירי האסטרונומיה המופתחים, העשן זה מורכב מחלקיקים שדומים במידה רבה לעשן הסיגריה הידוע, המדענים אומרים כי המילה המדויקת יותר לתאר את המראה הזה היא המילה "עשן", השבח לאללה שהקדים את המדענים למונח זה, אללה ישתבח שמו אמר בקוראן הקדוש: "אז הרקיע אל השמים, והם עשן ".

תמונה של היקום המלא בעשן, כאשאר המדענים אספו את אטומי העשן ובדקו אותם במעבדות, אז הצהירו כי המילה "עשן" היא המילה המדוייקת יותר לתאר את אטומי האבק הקוסמי, הדבר שמשלים במאה אחוזים עם הביטוי הקוראני והמעיד כי הקוראן הקדוש דיווח לנו על המילה המדויקת במישרין.

רגע הדיאלוג

אנו רוצים לשאול את אלה שחושבים כי המופלאות המדעית של הקוראן הקדוש היא  בתור יחוס משמעויות אחרות לפסוקים של הקוראן הנשגב, ושחושבים גם כי כותבי המופלאות של הקוראן הקדוש מייחסים משמעויות שונות לטקסט הקוראני להיות מתאים עם הגלויים החדשים, ואנו אומרים כי המילה "עשן" היא המילה המדויקת יותר לתאר את תחילת היקום מזה מיליארדי שנים, המילה זו נזכרה בקוראן הקדוש באופן מילולי, הלא זה אחד הנסים של הקוראן הקדוש? והאם אנו מיחסים משמעות אחרות למילה או זו היא המשמעות האמיתית של המילה?

אפילו המדענים של אתרי החלל הגדולים בעולם לומדים את האבק הקוסמי הזה ואומרים במדוייק כי אטומי האבק הקוסמי קטנים מאוד, וכדי להבין את גודלם וכוחם, הדרך הטובה ביותר היא להשוות אותם לעשן הסיגריות..

לפי כך, כל המדענים מבהירים כי המילה עשן המדויקת יותר להבין את האבק הקוסמי הזה ששרר ביקום לפני 10 מליארד שנים, העשן הזה הוא ההוכחה החותכת על כנות הפסוק הקוראני שבו אמר אללה יתעלה "האם לא יראו הכופרים כי השמים והארץ היו מקשה אחת, ואנו קרענו חלל ביניהם, ויצרנו כל חי מן המים? הלא יאמינו ? " ( סורת הנביאים :30(.

בפסוק הזה אללה ישתבח שמו מדגיש כי היקום  היה ארוג בדייקנות שנקרע לאחר מכן על ידי אללה יתעלה, והעשן  הנגלה על ידי המדענים אינו אלא שאריות של ההתפותתות הגדולה שבאה כתוצאה של הקרע שאללה ישתבח שמו דיווח לנו עליו בספרו הנשגב לפני 1400 שנים.

אולם האם העובדות האלו וודאיות או תיאוריות  ?

אנחנו צריכים שלא ללכת בעקבות כל גילוי  עד להוכיח את האמיתות והכנות שלו, לכן איש יכול לומר: איך יוכלו המדענים להיות בטוחים בנכונות הידיעות שלהם, ואיך ידעו כי האבק הזה הוא בעצם העשן שנזכר בקוראן  ?

הדבר הזה מוביל אותנו להציג את הגילוי שנחשף באחרונה  על ידי המדענים שאספו חלק מאטומי העשן הקוסמי מהחלל, במיוחד מגבולות כוכב הצדק, המדענים בדקו את אטומי העשן  במכשירים שלהם והצליחו לראות בהם ולצלם אותם ולדעת את הכל בדייקנות מדהימה, אף אחד לא יכול להכחיש את הנסויים האלה בכלל .

בדיקת המעבדה של האבק הזה הבהירה כי הגודל של אטומי האבק בין הכוכבים וכוכבי הלכת  נעים מבין 0.6 לבין 1.4 מיקרון, אשר נאספו מהאווירה של כוכב הצדק או מאיזור ההשפעה המגנטית על פי המחקר, הקוטר של גרגרים כאלה קטן יותר מהקוטר של שער אחד של האדם והגודל שלהם שווה לגודלו של אטומי העשן.

תמונה של חומה מהכוכבים והעשן הקוסמי באורך של 1500 שנות אור, יש בייקום מיליונים של חומות שקיימות ללא עמודים, וזה אחד המבנים הקוסמיים שהקוראן הקדוש דיווח עליהם, אללה ישתבח שמו אומר בקוראן הקדוש : "אללה הוא אשר הגביה את השמים בלא עמודים נראים לעין, אחר ישב בגאון על כס הככוד, והכפיף לרצונו את השמש והירח, ושניהם ינועו במסילתם לזמן קצוב. הוא מכוון את מהלך הדברים ומציג לכם את האותות אחד אחד, למען תשתכנעו כי תיפגשו עם ריבונכם." (סורת הרעם : 2   (

המדענים אומרים היום כי הכוכבים המבריקים מאוד, הם הכוכבים הראשונים שנוצרו לאחר שלב העשן הקוסמי, התמונה הזו מבהירה את לידת הכוכבים הראשונים מהעשן, דבר מוזר הוא שהקוראן הקדוש הוא הספר הראשון אשר דיווח על ההשתלשות הזמנית של לידת הכוכבים מהעשן. אללה ישתבח שמו אומר בקןראן הקדוש: "אז הרקיע אל השמים, והם עשן" ואומר בפסוק הבא אחריו " ועיטרנו את הרקיע הראשון בפנסים".

הפסוק הקוראני מדבר על שלב המוקדם של היקום בתחילת הבריאה, כאשר היה הגז החם ממלא את היקום, וזה מה שאנחנו מוצאים בפסוק שבו אמר אללה יתעלה " אז הרקיע אל השמים, והם עשן " .

הפסוק בא לידי ביטוי גם על העובדה של היקום במילה אחת  "עשן " המילה הזו משקפת בבהירות את העובדה של שלב זה בגיל היקום, המילה זו קצרה את המשפטים הארוכים של המדענים לתאר את השלב הזה, וזה אחד הנסים המדהימים של הקוראן הקדוש מבחינת הדיקנות והתאימות עם המדע המודרני והעובדות הוודאיות.

 

Related Articles with המילה המדויקת יותר לתאר את היקום המקדים הי

 • העשן

  Site Team

  העשן המדענים מגלים לנו עובדות חדשות שמעידות על אמיתותו וכנותו של הקוראן הקדוש, עובדות אלו מבהירות כי המילה

  22/12/2009 5594
 • ירידת הלילה

  Site Team

  ירידת הלילה בתמונות הללו אנו נוכל לגלות את מידת הדייקנות של המילים של הקוראן הקדוש, אללה יתעל אומר בקוראן

  14/12/2009 5271
 • ריבון היהודים והנוצרים

  Yousef Estes

  ריבון היהודים והנוצרים   האם האלוה של המולסמים הוא אותו האלוה של היהודים והנוצרים? התשובה היא : כן

  19/11/2009 20671
הידיעה אללהIt's a beautiful day