סיפור התאסלמותה של הפליפינית כיתאלה


Site Team

Article translated to : العربية

סיפור התאסלמותה של הפליפינית כיתאלה

 כיתאלה הלימאל פליבינית שנולדה בשנת 1948, למשפחה עניה וגדולה, דבר שדחף הבנים שלה לעבוד במהלך הלימודים. כמה מבני המשפחה הזאת למדו  בעוד שכמה מהם הסתפקו בעבודה, כיתאלה למדה לתקופה מסוימת ולאחר מכן עבדה כאחות והשקיעה את כל המשכורת שלה בפרנסת המשפחה שלה.

כיתאלה אומרת: אני הכרתי את החיים האמיתיים כאשר הכרתי את דת האיסלאם והנביא שלו מוחמד עליו בירכת אללה ושלום, אז, אני נכחתי בעליל שאימונת היחוד של הדת הגדולה הזאת היא הדרך הנכונה להכיר את גדולתו ויכולתו של אללה ישתבח שמו ויתעלה, בורא היקום הזה וברא את האדם שחיי בעולם הזה, שאני מקווה שיכיר את דת האיסלאם.

לא מצאתי כל דת שהתיחסה בשוויון מלא עם כל האנשים הן עניים והן עשירים חוץ מדת האיסלאם, שלא ידעתי כלום אודותיה לפני שאגיע למאסקט, שם אני ראיתי את האנשים מתיחסים זה לזה בפשטות וגם עם העובדים הזרים.

לאחר שהמרתי את דתי לאיסלאם, אני קראתי להורים שלי להמיר את דתם לאיסלאם אלא שהגיבו באורח קשה, למרות זאת אני לא הפסקתי לשלוח להם את הכסף, מכוון שאללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: " ריבוהך ציווה כי לא תעבדו בלתי אם אותו, ותגמלו חסד עם אביכם ועם אמכם, ואם יגיע לזקנה במחיצתך- שניהם יחדיו או רק אחד מהם- אל תגיד להם, קצתי בכם, ואל תגער בהם, ודבר עמם בכבוד.* פרוש להם כנף של הכנעה ורחמים, ואמור, ריבוני, רחם עליהם כדרך שגידלוני מקטנות. ריבונכם מיטיב לדעת את אשר בלבכם. אם תהיו ישרים, יסלח לחוזרים בתשובה." (סורת המסע הלילי : 25-23) .

 

 

 

אז אני ידעתי שאללה ישתבח שמו ויתעלה הוא הכל יכול, דת האיסלאם העניקה לאנשים את הרחמים בכל דבר, דת האיסלאם קוראת לרחם על ההורים אפילו אם היו לא מאמינים בדת האיסלאם. אני מצאתי בדת האיסלאם את הברכה הגדולה ביותר ואללה ישתבח שמו ויתעלה העניק לי הרבה ברכות והעניק לי את הבנים והבנות ועליתי לרגל עם המשפחה שלי.

Previous article Next article

Related Articles with סיפור התאסלמותה של הפליפינית כיתאלה

הידיעה אללהIt's a beautiful day