תכונות האסלאם


Site Team

כיוון שדת האסלאם היא סוף הדתות המונותיאסתיות, והיא הדת שאללה לא מסכים שיעבדו אותו במה שהוא אחר בלעדיה. אללה אמר: ﴿ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ "כל המבקש לו דת אחרת מלבד האסלאם, לא יקבלוה ממנו, ובעולם הבא ילך לאבדון" (בית עמרם 85)

לכן, דת זו חייב להיות לה תכונות שמאפיינות אותה. עם תכונות אלה היא תהיה תקפה ואפשרית לכל זמן ומקום עד יום הדין. מבין תכונות אלה:

Previous article Next article

Related Articles with תכונות האסלאם

 • השלמות

  Site Team

    האסלאם הוא הדת השלמה. אללה השלים בה את כל ההלכות שהקדימו אותה. בכך הושלם חסד אללה לעבדיו. אללה מסר: ﴿اليوم

  05/02/2014 1780
 • סיכום

  Site Team

  הסיכום של מה שהסברנו לעיל הוא: האסלאם אינו דת עיוורת, שאינה לוקחת בחשבון את המצב של האנשים, וענייני חייהם

  30/03/2014 150
 • היציבות וההתפתחות

  Site Team

  אסלאם הוא דת שניתנת להתפתחות, והמתאימה עם השינויים, ומעכלת את ההתפתחויות, וזה מה שעשה אותה דת מתאימה לכל זמן

  06/02/2014 1631
הידיעה אללהIt's a beautiful day