אוקינוגרפיה

Site Team

- אוקינוגרפיה-

**הגדר המפרידה בין מים מלוחים למתוקים**

נא לעיין בפסוק הבא :

 

"19שילח את שני הימים לפגוש זה את זה , 20 ושׂם ביניהם מֵצַר,לְבַל

 יציפו זה את זה " הָרַחֲמָ ן – الرحمن 19 - 20

 

 

בשפה הערבית ,המילה(برزخ מֵצַר יבשה)משמעותה :גדר המפרידה.גדרזו, על אף שאינה מוחשית.ואילו המילה ( مرج מִרְעֶה) משמעותההמילולית היא ש: שניהם מתמזגים.פרשני הקוראן הראשונ ים לא הצליחו לפרש התנגדות זו,ששני סוגיםשל מים, מתמזגים ,ובאותו זמן יש גדר שמפריד ביניהם.המדע המודרני גילה שזו עובדה,ושכּל ים מתמזג עם אחר ,נשאר עםכל תכונותיו כמו :הטמפרטורה,מידת המליחות והעובי.( 1)ואילו כיום מדעני האוקיינוגרפיה יכולים להבין את הפסוק הזה טוב.ישנה גדר י ימית נסתרת ,אשר ניצבת בין שני הי מּים ,דרכה המיםעוברים מִיָּם לאחר ,אבל אם מֵ י הראשון מתמזגים עם מֵ י השני,הםמאבדים את תכונותיה ם הראשונים ונהיים לים אחד .במיליםאחרות,בדרך כלשהיא גדר זו,משמשת כתקופת מעבר להתאמה הזו.

עובדה מדעית זו ,שנזכרה בקוראן,הודגשה על ידי "דוקטור "וילאם האיWilliam Hay" מדען של אוקיינוגרפיה ידוע ופרופסור למדעי הגיאולוגיה  באוניברסיטת "קולוראדו" בארה''ב.גם תופעה זו נזכרת בקוראן בפסוק הבא:

 

"ושׂם מחסום בין שני הימים" הַ נְּמָלִ ים- النمل 61

 

תופעה זו מתרחשת במקומות רבים ,כמו הגדר הניצבת בין הים התיכוןלבין האוקיינוס האטלנטי אצל גיברלטר .אך הקוראן,כאשר דיבר על הגדר בין מים מתוקים למלוחים ,התכווןל:מחסום סגור ומסוגר حجرا محجورا! :

 

"הוא אשר שילח את שני הימים זה לקראת זה-האחד מתוקומַרווה,והאחר מלוח ומר-ושׂם מֵצַר ביניהם ומחסום סגור ומסוגר"הַפֻרְקָ ן- الفرقان 5

 

 

המדע המודרני גילה ,שאצל שפכי הנהרות,כאשר מים מתוקיםמתמזגים עם מלוחים,המצב שונה מאשר ההתמזגות בין שני י מִּי ם.לאחרונה,נתגלה שיש איזור מסוים,בעל עובי שונה המפריד בין זהלזה.( 2 )

 

לאזור זה,שהוא הגדר המפריד,מידת מליחות שונה מזו של מים מתוקיםאו מלוחים כאחד.( 3 )

תופעה זו ,ניתן למצוא במספר מקומות ,כמו במצריים,היכן שמי הנילוסמתמזגים עם מי הים התיכון.

-----------

(1) Principles of Oceanography. Davis. 92-93

(2) Occeanography,Gross.P.242, Introductory Oceanography,Thurman,P300-301

(3) Occeanography,Gross.P.244, Introductory Oceanography,Thurman,P300-301

Previous article Next article

Related Articles with אוקינוגרפיה

הידיעה אללהIt's a beautiful day