אותות היקום מעידים על קיום בוראם

Site Team
Article translated to : العربية

 

אותות היקום מעידים על  קיום בוראם

הקוראן הקדוש לוקח אותנו לסיורים וסיבובים רבים  לאופקי השמים, ולפינות הארץ, מביא אותנו לידי פרחי השדות ומסלולי הכוכבים, הקוראן הקדוש מראה לנו את יכולתו של אללה יתעלה ביצורים שלו, אללה ישתבח שמו ויתעלה חושף לנו את הסודות של הבריאה, אללה ישתבח שמו ויתעלה מדריך אותנו לחוכמת הבריאה.

קראתי הרבה ממצאים של המידע והמדענים לגבי תחומי החיים השונים אשר מבהירים את סודות הבריאה, אלא שלא מצאתי בממצאים האלה מה שמצאתי בקוראן הקדוש שמבהיר את זה בצורה מדויקת לגמרי.

קורא יקר, בוא איתי לסייר עם פסוקי הקוראן הקדוש אשר מבהירים לנו את יכולתו של אללה ישתבח שמו ויתעלה בכל רחבי היקום, קורא יקר, בוא להרהר בגרעין שנבקע באדמה ומהכה שרשים באדמה, ולאחר מכן יצמיח גזע ועלים ופרחים שמוציאים ריח, והפירות שמהווים מאכל לאדם ובעלי החיות. קורא יקר, בוא להרהר גם בעליית עמוד השחר, מנוחת הלילה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב: "  אללה מבקע את גרעיני הדגן והדקל, ומוציא את החי מן המת ומוציא את המת מן החי. זה הוא אללה, וכיצד זה תשגו בשקרים? * הוא המעלה את עמוד השחר, והוא עשה את הלילה למנוחה, ואת השמש והירח לחשבון העיתים. כך תיכן האדיר והיודע. * הוא אשר עשה לכם את הכוכבים למען תישר דרככם לאורם בחשכת היבשה והיום. * כך נציג את האותות אחד אחד בפני אנשים בני דעת. * הוא אשר יצר אתכם מתוך נפש יחידה, ואז תושכנו ואחר תופקדו. כך נציג את האותות אחד אחד בפני אנשים מבינים. * הוא אשר הוריד מן השמים מים, ובהם הנבטנו צמחים מכל מין, והצמחנו עלווה ירוקה אשר מתוכה יעלו שיבולי גרעינים, ומעץ התמר, מפקעיו, הצמחנו אשכולות תמרים בהישג יד. והצמחנו כרמי ענבים וזיתים ורימונים, לעיתים דומים ולעיתים שונים. הביטו כיצד יצמח ויבשיל פריים! בזאת צפונים אותות לאנשים מאמינים." (סורת המקנה :99-95).

קורא יקר, תבחין כיצד אללה ישתבח שמו ויתעלה עושה את העננים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב " הלא תראה כי אללה יעלה עננים, אחר יחברם זה אל זה, ואז יערום אותם, והנה יוצאות מתוכם טיפות הגשם לנגד עיניך. והוא יחפוץ ומטה אותו מעל אשר יחפוץ. אבחת הברק אשר בעננים כמעט שתסנוור את העין" (סורת האור:43).

אללה ישתבח שמו ויתעלה מדווח לנו על בריאת הצל, אללה יתעלה אומר: " הלא תראה כיצד מאריך ריבונך את הצל? אם יחפוץ, יקפיאנו על מקומו, ואולם פקדנו על השמש להראותו, * ונמשוך אותו אלינו, ואט אט נכווצו" (סורת הפורקאן: 45).

קורא יקר, תרא כיצד אללה יתעלה מסדר את ענייני החיים, היצורים, היום והלילה, אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש: " אמור, אלוהי, אדון המלוכה. בכוחך לתת את המלוכה לאשר תחפוץ וליטל את המלוכה מאשר תחפוץ ולהאדיר את אשר תחפוץ ולהשפיל את אשר תחפוץ. בידך כל הטוב, ואתה כל-יכול.* אתה מבליע את הלילה בתוך היום ומבליע את היום בתוך הלילה, ומוציא את החי מן המת ואת המת מן החי, ומכלכל בלא חשבון את כל אשר תחפוץ." (סורת בית עמרם: 26 - 27).

אללה ישתבח שמו ויתעלה הכפיף לטובתנו את הארץ ואת השמיים, ואת השמש והירח, ואת הנהרים והספינות שמפליגות בים, אללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש" אללה הוא אשר ברא את השמים ואת הארץ והוריד מן השמים מים ובהם הצמיח כל פרי לכלכלתכם, והכפיף לרצונכם את הספינות למען ישוטו בים על-פי דברו, והכפיף לרצונכם את הנהרות, * והכפיף לרצונכם את השמש ואת הירח אשר ינועו כמנהיגים, והכפיף לרצונכם את הלילה והיום, * ונתן לכם כל משאלות לבכם. אם תאמרו לספור את חסדי אללה לא תוכלו למנות את כולם. האדם בן עוולה הוא וכופר מושבע" (סורת אברהם:34-32).

Next article

Related Articles with אותות היקום מעידים על קיום בוראם

 • רציונליות

  Site Team

  אסלאם הוא דת שמכבדת את השכל, והמחשבה. רוב הטקסט הקוראני קורא להפעיל את השכל, ולעודד אותו לחשוב, ולעיין. "הלא

  02/02/2014 1357
 • היקום הרחב

  Site Team

  *היקום הרחב : ב 1925 , מדען אסטרונומי אמריקאי אחד ,בשם "אידוין האבל Edwin Hubble הוכיח על שנתיבי החלב

  07/11/2010 2403
 • השלמות היצירה ביקום

  Site Team

  הבריאה המשולמת של היקום וכוכבי הלכת והכוכבים אשר נוסעים בחלל במישור קבוע שכל נטייה מהמישור זו עלולה להביא לאסון,

  26/04/2014 1578
הידיעה אללהIt's a beautiful day