איך להאמין ברצונו של אללה?

Site Team

איך להאמין ברצונו של אללה?

שאלה:איך להאמין ברצונו של אללה?

התשובה היא להאמין שאללה ישתבח שמו ויתעלה מתואר ברצון החופשי, ולהאמין שאין כל דבר מתרחש אלא אם אללה ישתבח שמו ויתעלה ירצה ויאשרו, ואם הוא רוצה דבר רק אומר לו היה והיה.

שאלה:איך להאמין בשמיעה של אלל ישתבח שמו ויתעלה?

התשובה היא להאמין שאללה ישתבח שמו ויתעלה מתואר בשמיעה, ולהאמין כי אללה יתעלה שומע את הכל הן בגלוי והן בסתר, אלא ששמיעתו של אללה ישתבח שמו ויתעלה אינה דומה לשמיעה שלנו מכוון שאנו שומעים על ידי האוזניים בעוד שהשמיעה של אללה ישתבח שמו ויתעלה לא על ידי דבר.

שאלה:איך להאמין בכך שאללה רואה ישתבח שמו?

התשובה היא להאמין שאללה ישתבח שמו ויתעלה מתואר בראייה, ולהאמין שאללה יתעלה רואה את הכל, אללה רואה את הנמלה השחורה בלילה החשוך. אפילו שרואה דברים קטנים מזה, אללה ישתבח שמו ויתעלה רואה את כל הדברים הן על פני האדמה והן בתוכה, אלא שהראייה של אללה ישתבח שמו ויתעלה לא כמו הראיה שלנו מכוון שאנו רואים על ידי העיניים בעוד שהראיה של אללה לא נשענת על כלום.

שאלה:איך להאמין בדיבורו של אללה ישתבח שמו?

התשובה היא להאמין שאללה ישתבח שמו ויתעלה מתואר בדיבור אלא שדיבורו של אללה ישתבח שמו לא דומה לדבורים שלנו מכוון שאנו מדברים על ידי הפה, הלשון והשפתיים בעוד שדיבורו של אללה ישתבח שמו ויתעלה לא דומה לכך.

Related Articles with איך להאמין ברצונו של אללה?