איך להתרחץ לפני התפילה

Site Team

חמראן בן חסותו של עות'מאן בן עפאן ירצהו אללה סיפר" ראיתי עות'מאן בעודו מתרחץ לתפילה, הוא שפך את המים על ידיו שלושה פעמים, ולאחר מכן שטף את הפה והאף שלו, ושטף את פניו שלושה פעמים, אחר כך, שטף את היד הימינית עד המרפק שלושה פעמים, ושטף את היד השמאלית עד המרפק שלושה פעמים, ומשח  על ראשו פעם אחת, ולאחר מכן שטף את רגלו הימינית שלושה פעמים, אחר כך, שטף את רגלו השמאלית שלושה פעמים, ואז אמר " ראיתי את הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום מתרחץ לתפילה בצורה כזאת ואמר מי שהתרחץ לתפילה והתפלל שתי רכעות לאללה יתעלה בעודו לא חושב בכל דבר אחר, אז אללה יסלח לו את כל החטאים הקודמים" (מסופר על ידי בוח'ארי).


1-                    הכוונה, האדם חייב להתכוון בלבו לבצע הטהרה שלפני התפילה כדי לטהר את עצמו, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר "המעשים לפי הכוונות, וכל איש לפי הכוונה שלו."


2-                    להגיד "ביסם אללה" בשם אללה" בתחילת ההתרחצות לתפילה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אללה לא מקבל את התפילה ללא טהרה שלפני התפילה, ואין טהרה שלפני התפלה מבלי לזכור שמו של אללה יתעלה" (אלמוסתדרכ').


3-  האדם צריך לשטוף את ידו שלושה פעמים.


4- לשטוף את הפה והאף על ידי שאיפת מים לתוכה שלוש פעמים. הוא צריך לנשוף את המים מהאף בעזרת יד שמאלית.


5- שטיפת הפנים שלושה פעמים ממצחו של האדם עד זקנו ומתנוך האוזן הימנית ועד תנוך האוזן השמאלית.


6- לשטוף את הידים שלושה פעמים מקצות האצבעות ועד המרפק, האדם חייב לשטוף את ידו הימנית בראשונה ולאחר מכן לשטוף את ידו השמאלית.


7-  האדם חייב להעביר את ידו הרטובה מעל ראשו פעם אחת עם האוזניים על ידי הרטבת הידיים במים והעברת את הידיים על הראש החל מצמחו של האדם ועד החלק האחורי של הראש ולהעביר אותם בחזרה עד הצמח שלו.


8-  לשטוף את האוזנים על ידי החדרת האצבעות הרטובות במים לתוך האוזנים.


9-        לשטוף את הרגלים שלושה פעמים מקצות אצבעות הרגליים ועד הקרסוליים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אוי לקרסולים מפני איש גיהנום" (מסופר על ידי מוסלם).

 


10- האדם צריך לשטוף את איברי הגוף ברציפות, כלמור לשטוף את האיברים שלו זה אחר זה ובהתאם להסדר שאללה יתעלה הבהיר לנו.


11- יש להסיר את כל דבר שעלול למנוע את המים מלהגיע לעור של האדם כגון צבעים ומה שדומה.


האדם יישאר במצב של טהרה "וודוא" כל עוד לא עשה אחד המעשים אשר מבטלים הטהרה גכון להשתין, לדמם, נגיעה באבר מין, אכילת בשר גמלים ועוד.  


 

Previous article Next article

Related Articles with איך להתרחץ לפני התפילה

 • התפילה של השינה

  Site Team

   השינה אבו הוריירה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הורה לחבריו להתפלל לאללה כאשר הולכים

  19/10/2013 1635
 • התפילה

  Site Team

  התפלה היא הקשר בין האדם לבין ריבונו, התפילה מונעת מהאדם לשקוע בתענוגים של העולם הזה, ככל שהאימונה בלבו של האדם

  08/05/2014 124
 • קיום התפילה

  Site Team

  התפילה היא אבן היסוד של דת האיסלאם, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " התפילה היא אבן היסוד של האיסלאם". 1- 

  10/06/2014 1841
הידיעה אללהIt's a beautiful day