איך מתפללים תפילת התחנונים

Site Team

להתפלל שתי רכעות. ויקרא ברכעה הראשנוה אחרי סורת הפתיחה את סורת "הכופרים". וברכעה השנייה שיקרא אחרית סורת הפתיחה את"טוהר האמונה". ושיתחיל את הדועא שלו (הבקשה שלו מאללה) בלשבח את אללה, ולהודות לו, ולהתפלל על הנביא עליו השלום. ואחר כך יתחיל להגיד את הדועא שהנביא אמר בחדית' שמסר גאבר בן עבד אללה, ואמר: הנביא עליו השלום לימד אותנו תפילת התחנונים כפי שלימד אותנו את הקוראן. ואמר: להתפלל שתי רכעות (שלא בזמן תפילת חובה), ויאמר: אלוהי אני מתחנן אליך במה שאתה יודע. ואני מבקש מהכוח שלך, ומן החסד שלך הגדול. אתה הכל יכול, ואני לא. ואתה הכל יודע ואני לא. אתה יודע הנסתר. אלוהי, אם אתה יודע שיש בדבר הזה טוב לי בדת שלי, ובחיים שלי, ובסוף החיים שלי, הקל אותו, וברך לי אותו. ואם אתה יודע שדבר זה רע בשבילי, ולדת שלי, ולחיים שלי, ולבסוף שלי, הרחק אותו ממני. וכתוב לי הטוב, איפה שהוא. ועשה אותי מרוצה ממנו. ואמר: שיגיד את הדבר הזה".

Previous article Next article

Related Articles with איך מתפללים תפילת התחנונים

 • תפילת התחנונים

  Site Team

  תפילה זו הותרה למוסלם כדי לבקש עזרה מאלוהיו יתעלה וישתבח. ושאללה ידריך אותו אל הטוב בעניין שבו מהסס, ולא יודע איפה

  05/04/2014 1611
 • תפילת אד-דוחה ( صلاة الضحى )

  Site Team

   זייד בן אלארקם סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום ראה אנשים מתפללים את תפילת אד-דוחה ( صلاة الضحى ) התפילה

  03/10/2013 1592
 • התפילות שאינן חובה אלא שהם נוהג רצוי

  Site Team

  שתי רכיעות לפני תפילת השחר, הגברת עאאישה ירציה אללה סיפרה כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר : "שני רכיעות לפני

  02/10/2013 1657
הידיעה אללהIt's a beautiful day