אלוהות

Site Team

הוראות האסלאם הן הוראות אלוהיות בכל מה שקשור לאמונה, העבודות, המוסר, הזכויות. הוראות אלה קבועות לא ניתנות לשינוי והחלפה. אללה מסר:" ﴿تنزيل من رب العالمين﴾ الواقعة 80  "הורד ממרומים מעם ריבון העולמים" (המאורע 80). הוראות אלה לא מעשיית האדם החוטא, עבודתו לא שלמה, ומושפע מהשפעות המסבות אותו כמו תרבות, מורשת, וסביבה. אללה יתעלה אומר: ﴿أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون﴾ المائدة (50) "האם יבקשו לעצמם את משפט הג'אהליה? אין שופט טוב מאללה לאנשים הנכונים להשתכנע". (השולחן 50).

האסלאם הוא הדת היחידה שלא סולפה, או נעשו בה שינויים. הטקסטים שלו שלמים ולא חסרים, ולא נוסף אליהם. מקורות ההלכה האסלאמית הן:

 

א. הקוראן הקדוש נשאר עד ימינו כמו שהוא ללא שינוי עם כל האותיות, והפסוקים שלו, ללא שינוי, עד ימינו. הוא עובר דרך השמירה בספרים, החזה, ובראש של הגברים. המוסלמים דאגו מאוד לספרו של אללה, והם מיהרו ללמוד וללמד אותו, כדי לבקש בטוב שהנביא (יְבָרְכוֹ אללה וְיִתֵּן לוֹ שָׁלוֹם) סיפר עליו, באומרו: "הטוב שבכם הוא שלמד את הקוראן ולימד אותו" (מסופר ע”י בוח’ארי). ובהיותו ספר שדרכו עובדים את אללה דרך הלמידה שלו, וקריאתו, הנביא, (יְבָרְכוֹ אללה וְיִתֵּן לוֹ שָׁלוֹם) אומר: מי שקורא אות מהספר של אללה, הוא מקבל חסד על זה, והחסד כפול פי עשר. אני לא אומר ש (א. ל. מ. אות, אבל (א) אות (ל), אות, ו(מ) אות." (אלתרמד'י).

 

ב. הסונה המכובדת של הנביא (מנהגי הנביא), היא המקור השני של החקיקה. סונה היא המפרשת והמבארת את הקוראן, והרבה פסוקים בו. "הסונה" נשמרה משינוי וזיוף, לאחר שאללה שמר אותה דרך גברים מהימנים, צודקים. הם הקדישו את חייהם ללמוד את אמרות הנביא (החדית'), וללמוד את תוכנן ודרגותיהן מנקודת הכוח והחולשה של האמרה. הם גם למדו את אלה שמסרו אותן, ודרגותיהם. הם סיננו את כל האמרות של הנביא, ורשמו רק את מה שהתברר שהן נכונות. הן הגיעו אלינו זַכות וטהורות ללא אמרות שקר.

Previous article Next article

Related Articles with אלוהות

 • קריאה להאמין באללה 1

  Site Team

  קריאה להאמין באללה  1 הקדמה כולנו יודעים שבכדור הארץ שאנחנו חיים עליו היום, יושבים כמעט שבעה מליארד בני

  11/01/2010 13562
 • האמת של " אין אלוה מבלעדי אללה"

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  זו היא המשמעת של "אין אלוה מבלעדי אללה". בוא נגלה את האמת של המלה הזאת. כל מה שנודע לנו על חיי האדם מאז קודם וכל

  09/03/2013 1616
הידיעה אללהIt's a beautiful day