אלוהים בנצרות


Site Team

Article translated to : العربية English Español 中文

אלוהים בנצרות

העיקר בנצרות שהם עובדים אלוה אחד הוא אללה, "נצרות" היא הכינוי של הדת שהוריד אללה יישתבח שמו על הנביא ישוע עליו השלום, ספרה הוא הברית החדשה, וחסידיה נקראים בשם "נוצרים" ביחס לעיר נצרת בפליסטין ויש האומרים שהוא סימן לעזרתם לישוע עלוי השלום, (הפועל עזר בערבית הוא נצר ) בראשונה תואר זה היה שייך למאמינים מהם בלבד אלא לאחר מכן נעשה לתאורם בכלל.

לא עבר זמן רב עד שהתפשטה הנצרות בכל רחבי העולם והתרבה מספרם של הנוצרים לאחר העלאת ישוע עליו השלום לשמים בעשורים לא רבים, כפי שזכרנו כי הנוצרים מאמינים באל אחד הוא אללה ומאמינים בכל נביאי ישראל שבאו לפני ישוע עליו השלום וגם כן מאמינים בכל ספרי הקודש של בני ישראל .

אבל הנצרות כפרה במושג של אמונת היחוד ואימצה אמונה אחרת במקומו שנוסחה במהלך המאה הרביעית לספירה, אמונה זו שנויה לגמרי עד כה בנצרות והיא "אמונת השילוש" שקובעת כי אללה הוא  איחוד של שלושה מורכבים קדושים הם: האב, הבן ורוח הקודש בישות אחד.

הסיפור של האמונה הבדויה שהחילה באסיפת " ניקיה" כאשר התאספו שלוש מאות ושמונה עשר בישופים בנוכחותו של קוסטנטין מלך הרומאים, ולאחר שבישוף אריוש אמר שישוע נברא, דבר שהתנגדו לו בחריפות, וחברו אמונה חדשה שנקראת בשם "נאמנות" קובעת כפי שבא בספרו של אלשהרסתני "דתות והכתות" "מאמינים באל אחד האב בעל כל דבר, יוצר מה רואים ומה לא רואים ומאמינים בישוע בנו הבכור היחיד של האלוה שלטובתנו ולמען ישועתנו ירד משמים והתגלם ברוח הקודש, נולד למרים הבתולה שנצלב בימי בילאטוס ונקבר, וקם ביום השלישי ועלה לשמים וישב לימינו של אביו, המוכן לבוא פעם אחרת לפסוק בין החיים למתים, ומאמינים ברוח הקודש החי היחיד שיוצא מאבא שלו, ומאמינים בטבילה אחת לסלוח החטאים ובחיים מתמיד לנצח נצחים.

לאחר מכן התאספה חבורה מהם והוסיפה על הטקסט הנזכר למעלה כדלקמן "ומאמינים ברוח הקודש הנובע מהאב " וקללו כל אדם יוסיף או יפחית בדברי החוזה הזה .

על כן, האלוה של הנוצרים כפי שנקבע בחוק האמונה "אלוה אחד בשלוש, ושלוש באחד: הם האב, והבן, ורוח הקדוש, כולם אחד, ואינם שלושה אלים אלא אל אחד, והם ביחד נצחיים ושווים, וחובה על כל מי ששואף לגאולה להאמין בשילוש בצורה זו.

זאת היא אמונת שווא המתנגדת לכל היגיון, וסותרת את ייחודו של אללה יישתבח שמו, ומתנגדת גם כן לאמונתו האמיתית של ישוע עליו השלום.

 

 

 

Previous article Next article

Related Articles with אלוהים בנצרות

 • על צליבת ישוע !

  Site Team

    על צליבת ישוע  ! אני לא קראתי על סוגיה טרדנית ללא סיבה מקובלת על הדעת יותר מסוגית הצליבה

  27/06/2012 1721
 • ההוכחות הספרותיות

  Site Team

  ההוכחות הללו הן מה שהגיע אלינו מהספרים הקדושים אשר הוריד אללה אל שליחיו, אשר כולם הגיעו לאותה המסקנה שאללה קיים

  24/11/2019 371
 • המשמעות של "אין אלוהים מלבד אללה"

  Site Team

  זה המשפט שדרכו נכנס האדם לאסלאם (אין אלוהים מלבד אללה,ומוחמד הוא שליח אללה). זאת היא הצהרת האמונה ובסיס האסלאםכדת.

  03/12/2019 356
הידיעה אללהIt's a beautiful day