אללה הוא " המלך, הקדוש"

Site Team

 

זה הוא אללה ...." המלך, הקדוש המושלם, המגונן, הנאמן, האדיר, הגיבור, הנעלה."

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " הוא אללה אשר אין אלוה מבלעדיו, המלך, הקדוש המושלם, המגונן, הנאמן, האדיר, הגיבור, והנעלה. ישתבח שם אללה ויינון מעל השותפים אשר ירצפו לו." (סורת ההגליה:23).

 

זה הוא אללה ..." הוא אללה היוצר והבורא ונותן הצורה."

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " הוא אללה היוצר והבורא ונותן הצורה. לו יאים השמות היפים, ושוכני השמים והארץ מספרים בשבחו, והוא האדיר והחכם." (סורת ההגליה:24).

Related Articles with אללה הוא " המלך, הקדוש"

 • הקוראן הקדוש קובע מי יגלה את המבנה הקוסמי?

  Site Team

  הקוראן הקדוש קובע מי יגלה את המבנה הקוסמי? יש אות חשוב בפסוקי הקוראן, הקוראן קבע את מי שיגלה את העובדה של

  03/12/2009 2600
 • מידע שכבות כדור הארץ

  Site Team

  אחד החברים של ד"ר מילר באוניברסיטת טורונטו "מרשל ג'ונסון" מתמחה במידע הגיאולוגיה באונבירסיטה, ד"ר מרשל התחיל

  13/05/2013 1062
 • הפצת השלום

  Site Team

   "השלום" הוא אחד השמות היפים של אללה ישתבח שמו ויתעלה (לפי המסורת המוסלמית) אללה יתעלה אומר: "אללה אשר אין

  26/10/2013 965