אללה הוא " המלך, הקדוש"

Site Team
Article translated to : العربية English Español

 

זה הוא אללה ...." המלך, הקדוש המושלם, המגונן, הנאמן, האדיר, הגיבור, הנעלה."

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " הוא אללה אשר אין אלוה מבלעדיו, המלך, הקדוש המושלם, המגונן, הנאמן, האדיר, הגיבור, והנעלה. ישתבח שם אללה ויינון מעל השותפים אשר ירצפו לו." (סורת ההגליה:23).

 

זה הוא אללה ..." הוא אללה היוצר והבורא ונותן הצורה."

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " הוא אללה היוצר והבורא ונותן הצורה. לו יאים השמות היפים, ושוכני השמים והארץ מספרים בשבחו, והוא האדיר והחכם." (סורת ההגליה:24).

Related Articles with אללה הוא " המלך, הקדוש"

הידיעה אללהIt's a beautiful day