אללה השווה בין כל האנשים


Site Team

כל האנשים בהתרחק מגזעם, צבעם, ולשונם הם שווים זה לזה בפני אללה. הדבר היחיד שמבדיל בין אחד לשני הוא התרחקותם או קירבתם מאללה. על כך אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש: " הוי האנשים, בראנו אותכם מתוך זכר ונקבה וחילקנו אותכם לעמים ושבטים למען תבחינו ביניכם כי הטוב ביותר ממכם אצל אללה הוא הירא שבכם. אללה יודע ומכיר כל דבר לפני ולפנים." (סורת החדרים: 13).

 

אללה חילק את האנשים לעמים ולשבטים לא להעדיף (עם) על (עם) שני, או (שבט) על (שבט) אחר, אלא שאללה עשה את החלוקה הזה כדי להיות אמצעי להכרה ולהבחנה ביניהם, כמו האנשים כל אחד מהם יש לו שם נבדל.

 

אללה ישתבח שמו אומר: " האדרנו את כבודם של בני אדם, ונשאנו אותם על פני היבשה והים, ופרנסנו אותם במיטב הדברים, ורוממנו אותם מאוד מעל רבים מאשר בראנו" ( סורת המסע הלילי : 70).

 

האדרה זו, היא כללית לכל בני האדם, ללא יוצא מן הכלל, הוא לא העדיף (מין) על (מין) אחר, או (שבט) על (שבט) שני. אללה ישתבח שמו אומר: "הוא אשר עשה אותכם כמחליפים בארץ, ורומם כמה מכם במעלות על זולתם, למען יבחן כיצד תנהגו בכל אשר נתן לכם." (סורת אלאנעם: 165).

 

Previous article Next article

Related Articles with אללה השווה בין כל האנשים

 • ההדרכה לדת האיסלאם ולסונה

  Site Team

  התוצאות הישרות של ההטפה למען האיסלאם היא הדרכת האנשים לדת האיסלאם, כמה הוא מאושר את אשר מצליח והיה סיבה להדריך את

  28/10/2013 1561
 • האיסלאם מגנה את האלימות

  Site Team

  דת האיסלאם היא דת של רחמים וחמלה אשר קראה לוותר על האלימות והאכזריות, וללכת בעקבות של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה

  09/11/2013 1676
 • מי הוא השליח של האיסלאם?

  Site Team

  הנביא מוחמד בן עבדאללה עבדו של אללה ואחרון הנביאים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " מוחמד אינו אב לאיש

  12/05/2014 2141
הידיעה אללהIt's a beautiful day