בחירת בת הזוג

Site Team

לאיסלאם גישה מיוחדת בבחירת בת הזוג. העניין אינו מתבטא אך ורק במילוי יצר מיני, הנישואין הם הגרעין להקמת משפחה, לכן הקפיד האיסלאם לבחור בגורמי המשכך הקשר המשפחתי וכינון משפחה תקינה שבניה יממשו את זכויות דתם וחברתם. גורם זה הוא בת הזוג הטובה, בעלת המוסר, יראת  השמים, הממלאת את חובות האנשים שהיא אחראית עליהם מבלי להזניח צדדים אחרים כמו יופי, קסם, עדינות ועוד. אללה אמר: " תתחתנו בטובות ובחסידות שלכם, ואם תהיינה עניות יבטיח אללה להם עושר מחסדו ואללה רחב ויודע" (סורת האור: 32).

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הצביע על הדברים המעודדים את הנישואין ושם דגש מיוחד על העיקר: האישה צריכה להיות טובה, כשרה ודתיה. הוא אמר : "מתחתנים באשה מארבעה טעמים, כספיה, יחוסה, יופיה ואמונתה ואשראי למי שיזכה בדתיה"

(מסופר על ידי אלבוח'רי)

 

האיסלאם רוצה בבת הזוג שעליה דיבר הנביא מוחמד כשנשאל: "מי היא האישה הטובה ביותר? הוא השיב: שתשמח את בעלה כשיביט בה, תציית לו, ולא תתנגד לו בשנוא לו בנפשה ובכספה"

(מסופר על ידי בן חיין).

האיסלאם רוצה בבית המוסלמי שירכיב את החברה המוסלמית וההדבקה בטוב לו, שעליה אמר הנביא עליו השלום: "מבורך האיש שמתעורר בליילה מתפלל ומעורר את אשתו ובאם נמנעה מתיז מים בפניה ומבורכת האשה שמתעוררת בליילה מתפללת ומעוררת את בעלה ואם סרב התיזה מים בפניו"

Previous article Next article

Related Articles with בחירת בת הזוג

 • מימוש רצונן של בנות הזוג

  Site Team

  הנביא מוחמד מיהר תמיד לממש את רצונן של בנות הזוג ולשמח אותן, עאאישה ירציה אללה אמרה לנביא: לכל בנות הזוג יש

  22/01/2014 1879
 • עדינות הנביא עם בנות הזוג

  Site Team

  התייחסותו של הנביא לכל הסובבים אותו ובמיוחד בנות הזוג היתה עדינה ונפלאה מאוד כי אללה תיאר אותו באומרו" אתה בעל

  28/01/2014 1759
 • העיסוק בבנות הזוג

  Site Team

  למרות עיסוקיו הרבים ואחריותו הכבדה לגבי האומה האסלמית לא הזניח הנביא את בנות זוגו, עומר בן אלח'טאב אמר: "אחרי

  23/01/2014 1442
הידיעה אללהIt's a beautiful day