בילאל המואיזן הראשון

Site Team

אחרי העלייה למדינה, הנביא הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום החליט לשים קריאה מיוחדת לתפילה (האזאן) ...

מי זה האדם אשר היה קורא לתפילה במסגד של הנביא חמש פעמים ליום ?

מי זה שהיה המואיזן הראשון באיסלאם ?

זהו בילאל ....

האדם אשר קרא לפני 13 שנים באמירה "אללה הוא אחד ויחיד"

הנביא הוא אשר בחר בבילאל כדי להיות המואיזן שלו .

בילאל צעד מעל למסגד וקרא :

 

אללה אכבר   אללה אכבר

אללה אכבר   אללה אכבר

אני מעיד שאין אלוה מבלעדי אללה

אני מעיד שאין אלוה מבלעדי אללה

אני מעיד שמוחמד הוא שליח אללה

אני מעיד שמוחמד הוא שליח אללה

בואו לתפילה

בואו לתפילה

בואו להצלחה

בואו להצלחה

אללה אכבר   אללה אכבר

אין אלוה מבלעדי אללה

 

הכופרים במכה ראו בדת החדשה איום על חייהם, וחששו שהחיים החדשים של האיסלאם במדינה תעזור להפיץ את האיסלאם, הם החליטו להילחם במוסלמים והתכוננו למלחמה הראשונה, " מלחמת בדר" .

כל לוחמי קורייש יצאו להשתתף במלחמה הזו, אלא כמה אנשים, מהם היה אדונו לשעבר של בילאל "אומייה בן ח'לף אלגמחי" שבחר שלא להשתתף במלחמה הזו, אלא שחברו המקורב שהיה עוזר לו בעינוי בילאל האיץ בו לצאת עם צבא קורייש למלחמה ובסופו של דבר הוא יצא עם הצבא.

במלחמה היה בילאל נלחם בכופרים פה ושם, הסיסמה של המלחמה הזו היתה "אחד ויחיד" ...

במלחמה נפגשו שני האנשים ...

המענה והמעונה ...

האדון והעבד החבשי ...

כשהחלה המלחמה קראו המוסלמים " אללה הוא אחד ויחיד"

הנה הרעיד לבו של "אומייה" כששמע את הקריאה הזו ...

הוא יודע את הקריאה הזו ... וסבל יותר ממנה כשהיה מענה את בילאל.

המילה שהיה בילאל אומר בעת העינוי נהפכה לסיסמה של הדת החדשה כולה, והסיסמה של העם כולו !!

במלחמה נפגשו השניים, ו"אומייה" הבכיר של קורייש נהרג על ידיו של העבד לשעבר "בילאל בן רבאח" .

אומייה נהרג בידים שנהג לקשור אותם ...

נהרג על ידי האדם שהתמיד לענות אותו כל הזמן כי אמר : ריבוני הוא אללה.

זו היתה המילה של אללה ...

Previous article Next article

Related Articles with בילאל המואיזן הראשון

הידיעה אללהIt's a beautiful day