בצע כסף לרוצח (כופר)

Site Team

ההלכה האיסלמית קבעה את כופר הנפש של האישה בחצי הכופר של הגבר במקרה של רצח בשגגה שאינו עולה לנקמה בלבד, בעוד שהשוותה בין הגבר לאישה במקרה של רצח בזדון.


האיסלאם קבע כופר הנפש של האישה בחצי כופר הנפש של הגבר במקרה של רצח בשגגה, וזה נובע ממדת הנזק שפוגע במשפחה של הגבר או האישה.


המשפחה אשר איבדה את המפרנס שלה והאחראי מבחינה כספית לכל המשפחה, אשר מנהל את ענייניה מאבדת את התנאים הקשורים לטיפול, הגנה ופרנסה, בנוסף לצד המוסרי הקשור לחמלה ורחמים, בעוד שהמשפחה אשר איבדה את  האמא שלה מאבדת את הצד המוסרי והרגשי בלבד הקשור לאהבה, חמלה וטיפול של האם שהגברים אינם יכולים לספק.


יש לזכור כי הכסף של כופר הנפש אינו מחיר או ערך של האדם, אבל פיצוי משוער בלבד לנהרג כדי להקל עליו את המצוקה הרגשית והכלכלית שנגרמת למשפחה על ידי אובדן האב הו האם שלהם.  

Previous article Next article

Related Articles with בצע כסף לרוצח (כופר)

 • השמירה על זכויות הנחלשים וחסרי היכולת

  Site Team

  1- האיסלאם שם דגש על נושא זה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אללה אינו מכבד אומה אשר שבה לא מממש החלש את זכותו

  02/03/2014 1337
 • האימונה והמשמעת

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  האימונה והמשמעת קורא יקר, כדאי לך לפני שנמשיך, שתחזור קצת אחורה ותסקר פעם נוספת מה שנצטבר לך מהפרקים

  06/03/2013 1425
 • מה הוא הטוב האמיתי ?

  Site Team

  מה הוא הטוב האמיתי ? בכל חברה יש מושג כללי למילה "טוב" שנקבע על ידי חברה זו. אפשר לראות באנשים

  24/10/2010 2087
הידיעה אללהIt's a beautiful day