ברא את האדם מטיפת דם(כמות מדויקת של נוזלים)

Site Team

ברא את האדם מטיפת דם(כמות מדויקת של נוזלים)

 

הקוראן מזכיר ,יותר מ 11 פעמים,שהאדם נברא מ (טיפת דם -نُطفَة),שמשמעותה:כמות מדויקת של נוזלים ,או "כמו טיפה שנשארתאחרי שהכוס מתרוקן",עובדה זו נזכרת בקוראן בפסוקים שונים:

 

 

"הוי האנשים, אם אינכם בטוחים כי לבסוף יעוררכם לחיים,הנה אנובראנו אתכם מעפר ,אַחַר מטיפת הזרע ,אַחַר מדם מעוּבֶּה ,אַחַרמפיסת בשׂר ,בין אם מוגמרת ובין אם לאו- כך נבהיר לכםזאת.נשאיר ברחם את אשר נחפוץ לזמן קצוב ,ואז נוציאכםעוללים,אַחַר תגיעו לפרקכם .כמה מכם ייאספו אל אבותיכם ,וכמהיגיעו אל הגיל האומלל אשר בו לא יֵדעו עוד את אשר יָדעולפָ נ ים.הנה לעיניךָ אדמה חֲרֵבה :אך נוריד עליה מים ,ומיד תזוע

ותירוֹם ותצמיח כל מין נאה" הָעֲלִ יָּה לְרֶ גֶל -الحج 5

 

"אחד עשׂינוהו זרע אשר הוּשַׂם במקום מבטחים "הַמַּאֲמִ ינִ ים-المؤمنون 13

 

"הוא ברא את האדם מטיפת זרע ,ואף-על-פי-כן דרכּולהתנגח"הַדְּב וֹרָה-النحل 4

 

"ענה לו חברוֹ ואמר ,התכפור באשר ברא אותךָ מעפר ,אַחַרמט יפָּה,אַחַר עיצבךָ לכלל אדם" הַמְּעָרָה-الكهف 37

 

 

"אללה ברא אתכם מעפר,אחר-כך מטיפת זרע,אחר-כך עשׂה אתכםזכר ונקבה.אין נקבה הרה או יולדת שלא על דעתו ,ואין אריכות ימיםאו קוצר ימים ניתנים בלא שיהיה הדבר רשום בספר .אין קל מזהלאללה"הַ יּוֹצֵר-فاطر 11

 

האם לא ישׂכיל האדם להבין כי אנו בראנו מטיפת זרע,אף-על-פי-כןמרהיב הוא עוז להתווכח" י.ס. –يس 77

"הוא אשר ברא אתכם מעפר ,אַחַר מדם מעוּבּה ,אַחַר יוציאכםעוללים,אחר תגיעו לפרקכם ,אחר תזדקנוֹאךכמה מכם ייאספו אתאבותיהם בטרם עתֹוכך יימלא זמנכם הקצוב ,אולי תשׂכילו

להבין"הַסּ וֹלֵחַ -غافر 67

 

"מטיפּה של זרע נשפּך"הַכּ וֹכָב-النجم 46

 

"הלא היה רק טיפה של זרע נשפך" תְחִ יַּת הַמֵּתִ ים- القيامة 37

 

" בראנו את האדם מזרע מהול ,ולמען נסותו ,עשׂינוהו שומעורואה " הָאָדָם-الإنسان 2

 

"ברָא וֹ מטיפת זרע ותיכֵּן אותו" הִ זְעִ יף פָּ נָ יו- عبس 19

 

המדע המודרני גילה שתא זרע אחד מממוצע של 3 מליוני תאי זרע,מספיק כדי ל הפרות את תא הביצה ,זאת אומרת ש ,רק 1/3000000חלקים או 0.000033% מתאי הזרע מספיקים לפעולת ההפריה.

 

Previous article Next article

Related Articles with ברא את האדם מטיפת דם(כמות מדויקת של נוזלים)

 • ברא את האדם מתא של גמנטות(נוזלים מתמזגים)

  Site Team

  ברא את האדם מתא של גמנטות(נוזלים מתמזגים) נא לעיין בפסוק הבא: "בראנו את האדם מזרע מהול ,ולמען נסותו

  22/11/2010 1919
 • זיהוי המין

  Site Team

  זיהוי המין תא הזרע ,ולא תא הבי צה,הוא שמגדיר את מינו של העובּר ,דווקא לפי זוג מספר 23 של הכרומוזומים ,אם

  22/11/2010 2661
 • השלבים של בריאת האדם

  Site Team

  בתחילת הבריאה האדם לא היה ישות של ממש, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב"  האם אין פרק זמן בחיי האדם אשר

  03/05/2014 1675
הידיעה אללהIt's a beautiful day