ברא את האדם מתמצית

Site Team

ברא את האדם מתמצית

 

" אַחַר יָצר את צאצאיו מתמציתו של נוזל מאוס " הִשְתַחֲ וָָ יה-السجدة 8

 

המילה הערבית (سلالة)משמעותה:תמצית או החלק הכי טובשיש.וככה,אפשר להגיד ,שהמילה(سلالة)בקוראן,רומזת לתא הזרעהמפרה את תא הביצה

 

המילה: (سلالة), משמעותה גם : מוצר נוזלי רך ,הכוונה לנוזל העובּר ישל הזכר והנקבה ,המכיל את הגמנטות,שממנו מפיקים תא הזרע ותאהביצה ,במהלך פעולת ההפריה.

Previous article Next article

Related Articles with ברא את האדם מתמצית

הידיעה אללהIt's a beautiful day