ברא את האדם מתמצית

Site Team

ברא את האדם מתמצית

 

" אַחַר יָצר את צאצאיו מתמציתו של נוזל מאוס " הִשְתַחֲ וָָ יה-السجدة 8

 

המילה הערבית (سلالة)משמעותה:תמצית או החלק הכי טובשיש.וככה,אפשר להגיד ,שהמילה(سلالة)בקוראן,רומזת לתא הזרעהמפרה את תא הביצה

 

המילה: (سلالة), משמעותה גם : מוצר נוזלי רך ,הכוונה לנוזל העובּר ישל הזכר והנקבה ,המכיל את הגמנטות,שממנו מפיקים תא הזרע ותאהביצה ,במהלך פעולת ההפריה.

Previous article Next article

Related Articles with ברא את האדם מתמצית