בריאת אדם הראשון עליו השלום


Site Team

אדם הוא אביהם של כל בני האדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" ריבונך אמר למלאכים, הנני שם בארץ מחליף. אמרו, התשים  בה את אשר ימלאנה חמס וישפוך דם, בעוד אנו משבחים ומהללים אותך ומפארים את קודשך? אמר, יודע אני את אשר לא תדעו" (סורת הפרה:30).


בני האדם הם מצאצאיו של אדם הראשון עליו השלום, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר" הוי אנשים, היו יראים את ריבונכם אשר ברא אתכם מתוך נפש יחידה, וברא מתוכה בת – זוג, והפיץ משניהם אנשים ונשים לרוב. היו יראים את אללה אשר בשמו תבקשו זה מזה, ושמרו על חובתכם לקרובי משפחה, כי אללה צופה בכם." (סורת הנשים:1).


הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר בעניין זה " הוי אנשים, ריבונכם הוא אחד, ואכן האבא שלך הוא אחד,  כולכם נוצרתם מאדם ואדם נברא מעפר, ואין כל עדיפות של ערבי על נכרי אלא ביריאת אללה" (מסופר על ידי אחמד).

Previous article Next article

Related Articles with בריאת אדם הראשון עליו השלום

 • תכונותיו של אדם עליו השלום

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הבהיר לנו את התכונות של אדם עליו השלום כאשר אמר "אללה ברא את אדם הראשון עליו השלום

  30/04/2014 2044
 • בריאת חוה עליה השלום

  Site Team

  לאחר שאללה יתעלה ברא את אדם הראשון עליו השלום הוא ברא את אשתו חווה מצלעותיו השמאליות כדי שיכולים להתרבות, אללה

  30/04/2014 1752
 • הסיבה לשינויים בין בני האדם

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הבהיר לנו את הסיבה של השינויים בצבע, אופי או טבע בין הצאצאים של אדם עליו השלום כאשר

  30/04/2014 1834
הידיעה אללהIt's a beautiful day