בריאת חוה עליה השלום

Site Team

לאחר שאללה יתעלה ברא את אדם הראשון עליו השלום הוא ברא את אשתו חווה מצלעותיו השמאליות כדי שיכולים להתרבות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "הוי אנשים, היו יראים את ריבונכם אשר ברא אתכם מתוך נפש יחידה, וברא מתוכה בת – זוג, והפיץ משניהם אנשים ונשים לרוב. היו יראים את אללה אשר בשמו תבקשו זה מזה, ושמרו על חובתכם לקרובי משפחה, כי אללה צופה בכם." (סורת הנשים:1).

Previous article Next article

Related Articles with בריאת חוה עליה השלום

 • כללי ההתנהגות בחתונה

  Site Team

  החתן חייב לדבר לאל לבה של הכלה ולשוחח עמה בדרך נעימה כדי להפשיר את הקרח ביניהם, כפי שעשה הנביא מוחמד. לפי שהר בן

  15/12/2013 1535
 • תכונותיו של אדם עליו השלום

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הבהיר לנו את התכונות של אדם עליו השלום כאשר אמר "אללה ברא את אדם הראשון עליו השלום

  30/04/2014 1981
 • הנביא וגילוי אהבתו לבנות זוגו

  Site Team

  הנביא לא מצא פגם בכך שיודיע על אהבתו לבני ביתו כאות הערכה והוקרה להם, על אף ששליחותו נפתחה בחברה שלא הכירה במעמדה

  20/01/2014 1531
הידיעה אללהIt's a beautiful day