גיאולוגיה

Site Team

**גיאולוגיה**

**ההרים כמו היתדות**

  תופעת הקיפול  ,(Folding) היא תופעה שנתגלתה לאחרונה בתחוםהגיאולוגיה. תופעת הקיפול היא האחראית על עיצוב רכסי ההרים.הקליפה החי צונית של האדמה,שאנו חיים מעליה ,נראית כמו מעטפהמוצקת ,ואילו השכבות הפנימיות הן בצורת חום ונוזלים,ולא מתאימיםלחיים.מהידוע,שיציבותם של ההרים תלויים בתופעת הקיפול ,כי היא זושגורמת להנחת יסודם של סדרות ההרים.הגיאולוגים גילו שחצי קוטרה של האדמה : 3750 מיל,והקליפה,שאנוחיים מעליה, דקה מאוד,כשהעובי שלה בין 1 עד 30 מיל.היות וקליפהזו היא דקה ,אז היא ,בקלות,נתונה לרעידות ,אבל ההרים משמשיםיתדות שעוזרים להרים להיות יציבים.הקוראן מזכיר את התיאור המדויק הזה בפסוק הבא:"הלא פרשׂנו את הארץ כיצוע ,וקבענו את ההרים כיתדות" הַחֲדָשָׁ ה-النبأ 6-7

 

 

" האדמה",הוא שמו של הספר ,הנחשב למקור בתחום הגיאולוגיהבכמה אוניברסיטאות ברחבי העולם .אחד ממחברי ספר זה ,"פראנק פריס Frank Press" שכּיהן כיושב ראש האקדמיה למדעים בארה ''ב לאורך 12 שנים וגם כיועץ למדעים לנשיא האמריקאי ,לשעבר,"ג'ימיקארטר", מבהיר בספר שההרים נ ראים כמו יתדים ,וההר עצמו ,שהואחלק קטן בסדרה,מכה את שורשיו באדמה.ולפי (דוקטור פריס),ההריםמשחקים תפקיד חשוב ביציבות ה של קליפת האדמה .וזה מה שנאמרבקוראן:

 

"והצבנו על הארץ הרים נטועים אֵיתָן לְבַל תנוע תחתם,ופרצנו בהערוצים ושבילים,למען יישירו לכת בהם" הַ נְּבִ יאִ ים- الأنبياء 31

 

והתיאור הזה,דווקא, מתאים עם האינפורמציות הגיאולוגיות החדשות.

 

Previous article Next article

Related Articles with גיאולוגיה

הידיעה אללהIt's a beautiful day