גלי קול נשמעים מתחילת היקום


Site Team

Article translated to : العربية

גלי קול נשמעים מתחילת היקום

על פי הדו''ח המדעי שפורסם בכתבי עת רבים ובאתרי האנטרנט המדעיים, מחבר המאמר אמר כי: " היקום התרחב במהירות לאחר ההתפוצצות הגדולה בתקופה שנקראת בתקופת ההתרחבות, לאחר מכן המשיך היקום בהתרחבות שלו אולם בצורה איטית, הדבר שהביא להקפאת הגז שנהפך אחר כך לכוכבים..

מהצהרות המדענים גילוייהם נראה לנו כי היקום בשלביו הראשונים ובדיוק בשלב של הגז החם הוציא קול שנמשך כמיליון שנה, המדענים הסתפקו לקבוע את המפרטים של הקול הזה והתברר שהיה שקט ורגוע, ולאחר מכן החלו הכוכבים להיווצר.  

הדבר מוזר הוא שמצאתי שהקוראן הקדוש דיווח לנו על הגילויים האלה מזה 1400 שנים, אללה ישתבח שמו אומר בספרו הנשגב: "אמרו, האומנם כופרים אתם בזה אשר ברא את הארץ ביומיים. ותצרפו לו מתחרים? הן זהו ריבון העולמים, * אשר בהימלא ארבעה ימים הציב בה הרים נטועים איתן ונישאים מעליה, ונתן בה ברכה, וקצב חלק בתנובתה לכל דרוש * אז הרקיע אל השמים, והם קיטור, ואמר להם ולארץ, גשו הלום, אם מרצון ואם מאונס! אמרו, נבוא מרצוננו.* אז, ביומיים, גזר כי יהיו שבעה רקיעים, וגילה בכל רקיע את הצוו המוטל עליו, ועיטרנו את הרקיע הראשון בפנסים, וגוננו, כך תיכן האדיר והיודע."  ( סורת פוסילאת : 12-9) .

אני מצאתי בגילוי הקוסמי החדש הזה את התשובה לשאלה שהדאיגה אותי לתקופה ארוכה בנסיון להבין את הפסוק הקוראני על תחילת בריאת היקום שבו אמר אללה יתעלה: " אז הרקיע אל השמים, והם קיטור, ואמר להם ולארץ, גשו הלום, אם מרצון ואם מאונס! אמרו,נבוא מרצוננו " ( סורת פוסילאת : 11 ) .

קראתי בספרי פרושי הקוראן הקדוש, מרביתם מדגישים כי דברי השמים הם דברים של ממש, האמאם קורטובי זכרונו לברכה אומר כי משמעות הפסוק הקוראני : " אז הרקיע אל השמים, והם קיטור, ואמר להם ולארץ גשו הלום, אם מרצון ואם מאונס! אמרו, נבוא מרצוננו " שאללה ישתבח שמו נתן להם את היכולת לדבר, והם דיברו כפי שרצה אללה יתעלה .

תנודות קוסמיות רגועות

אבל האם העובדה המדעית הזאת היא עובדה של ממש או סתם תאוריה וניחוש ? אנחנו יודעים כי אין לפרש את ספרו של אללה יתעלה ויתהלל לפי דעתינו ללא וודאות . לכן, דבר זה הצריך סיור רחב בעולם החדשות המדעיות, גם מצאתי כי כלי התקשורת המערביים טיפלו בעניין הזה, כמובן אף אחד לא התנגד לו מכיוון שנסמכת על ההיגיון המדעי והמעשי..

התמונה הזאת מייצגת את השלבים של התפתחות היקום כתוצאה של ההתפוצצות הגדולה ועד היום. המדענים חושבים שהיקום נוצר מזה 13.7 מליארדים שנים כתוצאה להתפוצצות גדולה ועדיין מתרחב עד כה. הקוראן הקדוש כבר קדם למדעני היום בעניין התרחבות היקום, אללה יתשתבח שמו אומר בספרו הנשגב: " את השמים נטינו בעוצם ידינו. אכן רבה יכולתנו! " ( סורת הזורות : 47 ) .

 

 

יצירת היקום החלה בהתפוצצות גדולה, אז החלו החלקים שלו להתרחק ויצרו את הגלקסיות והכוכבים. הדבר המוזר הוא שהקוראן הקדוש דיווח לנו על כל השלבים האלה בדייקנות מוחלטת, אללה ישתבח שמו אומר בספרו הנשגב: " האם לא יראו הכופרים כי השמים והארץ היו מקשה אחת, ואנו קרענו חלל ביניהם, ויצרנו כל חי מן המים? הלא יאמינו? " ( סורת הנביאים :30(   .

המהרהר בחוקים המתמטיים שאללה יתעלה הפקיד בעשן ובגז ימצא דרך מה שנקרא בהנדסת מכניקה של הנוזלים כי הגז מתרחב וכתוצאה מכך מוציא גלים קוליים בגלל ההשתנות בצפיפות הגז והתנועה של המולקולות וחיכוך המולקולות זה עם זה הדבר שגורם ליצירת הגלים האלה.

זה מה שקרה למעשה בתחילת יצירת היקום כאשר היה עשן, ההתרחבות הזאת גרמה להתנגשות של חלקי היקום הקוסמי החמים, דבר זה גרם ליציאת הקולות האלה שדומים לרשרוש העצים, כמה מדענים רשמו תאור גרפי שמיצג את התנודות הקוסמיות .

הפסוק הקוראני מדווח לנו בבירור על דיבור היקום בשלב העשן, אלא למה כינה אללה ישתבח שמו את השלב המקדים הזה בעשן? מילה זו היא המילה הטובה ביותר לתאר את עובדת היקום בתקופה הזאת, היקום היה מלא בגז חם מאוד בנוסף לאבק הקוסמי, האבק הזה היה דומה לעננים.

אכן, המדענים הצליחו לראות את ענני הגז מסביב לאחד הכוכבים הרחוקים מאוד בקצה היקום הנראה, המדענים מדגישים שהכוכבים נוצרו מענני הגז האלה.

התמונות של אחד הכוכבים מבהירות שהוא עטוף בענני עשן, ונראה כמו פנס מאיר, ולולא הפנס הקוסמי הזה לא יכולנו לראות את הגז והאבק מסביבו, אללה יתעלה דיבר אמת כשכינה את הגופים המבריקים בפנסים, אללה ישתבח שמו אומר בספרו הקדוש " ועיטרנו את הרקיע הראשון בפנסים, וגוננו, כך תיכן האדיר והיודע."  ( סורת פוסִּלאת : 12( .

 

 

Related Articles with גלי קול נשמעים מתחילת היקום

 • היקום הרחב

  Site Team

  *היקום הרחב : ב 1925 , מדען אסטרונומי אמריקאי אחד ,בשם "אידוין האבל Edwin Hubble הוכיח על שנתיבי החלב

  07/11/2010 2585
 • גודלת היקום

  Site Team

  גודלת היקום ישנם סוגים רבים של גלקסיות ששוחות ביקום ומהוות את אבני הבנייה של היקום הרחב. היקום הנראה כולל מאות

  03/12/2009 4372
 • אסטרונומיה

  Site Team

  =אסטרונומיה= *בריאת היקום:( המפץ הגדול ) המדענים הפיסי ו-אסטרונומים כבר הסבירו את בריאת היקום לפי תופעה מקובלת

  07/11/2010 2611
הידיעה אללהIt's a beautiful day