דין האכת האישה באסלאם?

Site Team

מקור ההלכה האסלאמית הוא הטקסטים של הספר של אללה יתעלה והסונה הנכונה (מנהגים) של נביאו, יברכו אללה ויתן לו שלום, ומהם אנחנו נגלה את מיון הדין של הכאת נשים באסלאם, האם הוא חובה או אהוב, או מותר, או שנוא, או אסור? על פי החדית' שסיפר אייאס בן עבד אללה כאשר אמר: הנביא, ירבכו אללה ויתן לו שלום, אמר: (אל תכו את אמות אללה), עומר בא אל הנביא, יברכו אללה ויתן לו שלום ואמר לו: (הנשים מרדו בבעליהן), והוא התיר להכות אותן, והגיעו הרבה נשים אל הנביא, יברכו אללה ויתן לו שלום, והתלוננו על בעליהן, והשליח של אללה, יברכו אללה ויתן לו שלום, אמר: (הרבה נשים הגיעו אל משפחת מוחמד והתלוננו על בעליהן, אין אלה הטובים בכם). סיפר אבו דאווד ובן מאגה, ואלדארמי.

 


אנחנו לומדים מן החדית' המכובד הנ"ל את הבא:

החדית' המכובד לא סופר על ידי הנביא, יברכו אללה ויתן לו שלום, בעמדה אחת, ובפרק זמן אחד, אבל הוא, יברכו אללה ויתן לו שלום, אמר אותו בשלושה פרקים זמניים שונים:-

 


פרק הזמן הראשון:  הנביא, יברכו אללה ויתן לו שלום, אמר בו: (אל תכו את אמות אללה), וכאן מסתיימת עמדה זו, והפרק הזמני הראשון.

לכן, כל מי ששמע את אמרת השליח של אללה, יברכו אללה ויתן לו שלום, יודע טוב שדין הכאת נשים באסלאם הוא האיסור, כי, יברכו אללה ויתן לו שלום, אסר את זה, וכי כל מי שעושה זאת חוטא, ונפשע כי עבר על הציווי של שליחו של אללה, יברכו אללה ויתן לו שלום.

 


פרק הזמן השני: כאשר הגיע עומר בן אלח'טאב, מי יתן וישא חן בעיני אללה, בזמן שונה מן הזמן שבו הנביא, יברכו אללה ויתן לו שלום, אמר: "אל תכו את אמות אללה", כדי להתלונן על הנשים באומרו: הנשים התמרדו בבעליהן. כלומר הן העזו פנים על בעליהן וגברו עליהם, והתמרדו בהם. כאן, השליח של אללה, יברכו אללה ויתן לו שלום, אישר להכות אותן, ונסמך בדעתו על הבנת המציאות, והדברים החיוניים בחיים שהחיים לא מתיישרים אלא דרכם. אבל, איך מכים אותן? זה מה שנסביר עוד מעט במחקר הבא.

 

 

פרק הזמן השלישי: אחרי שהשליח של אללה, יברכו אללה ויתן לו שלום, אישר לבעלים להכות את נשותיהם, שהתמרדו בהם והעזו פנים עליהם. הרבה נשים הגיעו אל השליח של אללה, יברכו אללה ויתן לו שלום, ומתלוננות על בעליהן. השליח של אללה, יברכו אללה ויתן לו שלום אמר: (הרבה נשים הגיעו אל משפחת מוחמד והתלוננו על בעליהן, אין אלה הטובים בכם).

 


בפרק זמן אחרון זה נודע שהדין הסופי של הכאת נשים באסלאם הוא שהינו שנוא, או אסור, אם הגבר עובר את פסקי אללה ( עֳנָשִׁים שֶׁנִּקְבְּעוּ בַּקֻּרְאָן לַעֲבֵרוֹת מְסֻיָּמוֹת) – והוא מה שנסביר אחר כך- האם נבין מן החדית' של הנביא שהוא ציווה להכות את הנשים? דברי הנביא, יברכו אללה ויתן לו שלום, נוזף במי שמכה את אשתו?!!!

 


החברים של הנביא הבינו את תוכן דברי הנביא, יברכו אללה ויתן לו שלום, וידעו לבטח שמי שמכה את אשתו הנביא, יברכו אללה ויתן לו שלום, לא יאהב אותו. אין ספק שמה שהנביא לא יאהב נכנס אל השנוא ויכול להגיע עד האיסור המוחלט.

Previous article Next article

Related Articles with דין האכת האישה באסלאם?

הידיעה אללהIt's a beautiful day