דינים הלכתיים במקרה של התמרדות האישה

Site Team

מישהו יאמר הלא כדאי שהאיש ייעץ לאישתי המתמרדת במקום להכות אותה. התשובה היא: כן. זה גם דינו של אללה יתעלה, שאמר בספרו החכם:


" אשר לנשים אשר צחששו פן תמרודנה, הטיפו להן מוסר ופרשו מהן במשכב, והכו אותן. ואם תישמענה לכם, אל תבקשו דרך לצאת כנגדן, ואללה עליון וכביר" ( סורת הנשים : 34


הנביא יברכו אללה ויתן לו שלום אמר בדרשה שלו בעלייתו לרגל "הפרידה":

"אני ממליץ לכם לטפל בנשים, כי הן כמו אסירות אצלכם. אין לכם זכות אצלן חוץ מזה. אלא אם הן יעשו חטא גלוי. ואם יעשו זאת. נטשו את המיטות שלהן, והכו אותן לא קשות. ואם יצייתנה לכם, אל תרעו להן. כי יש לכם זכויות אצל הנשים שלכם, וגם יש להן זכויותאצלכם". מסופר ע"י אל-תרמזי

 

 

מתברר איך אללה, יתעלה, החכם בדינו והבקיא בענייני עבדיו ושליחו המכובד, הבהיר את הדרך לטפל בבעיית האישה המתמרדת, ועשה זאת בשלושה שלבים:

 


1-    שלב ראשון:

הבעל צריך ללכת בדרך העצה כפתרון להטיב אל אישתו המתמרדת לפני שמגיע עד זניחת המיטה. סדר זה חובה אצל ציבור הפוסקים. האיש חייב להתקרב אל לב אישתו בעדינות, ולהשמיע לה מילים יפות שירככנה את ליבה, והיא תרגיש את חשיבותה אצלו, ושהוא רוצה לה כל טוב. הוא צריך לעשות הכל כדי לייעץ לה כניסיון לשפר ממצבה. צריך לדעת שהעצה לא נובעת מלב קשה, ולא בצורה גסה, אלא בעדינות, ובהתייחסות טובה כמו שיקנה לה מתנה כדי שתקבל בלב פתוח את דבריו. גם האישה הנבונה בעלת המידות הטובות צריכה לקבל את עצות בעלה, ושתתחשב בעתיד משפחתה ועתיד ילדיה. אבל, אם האישה עקשנית בעלת מידות רעות, שלא מקבלת עצות, והבעל ניסה אתה את הכל, וזה לא עזר. הבעל עובר את השלב השני בסדר כמו שאללה ציווה, והוא שלב זניחת המיטה.

 

 

 

2-     שלב שני:

הבעל יילך בדרך של זניחת המיטה, והוא מפנה אליה את גבו במיטה, ולא שוכב אתה, במשך שלושה ימים מקסימום. שליחו של אללה, יברכו אללה וייתן לו שלום אמר: (לא מותר שמוסלמי יזניח את אחיו מעל שלושה ימים). אל-מווטא

 

 

כדי שתרגיש שהוא כועס על מעשיה. פתרון זה הוא כמו הזדמנות שנייה לאישה כדי לחשוב שנית במשך תקופה זו – שלושה ימים – כהזדמנות לחשוב. ואם הוא יזניח אותה מעל שלושה ימים כך הוא מענה אותה ולא משפר אותה. אם היא תחשוב שנית, ותחזור אל שפיונה, הוא חייב לעצור את הזניחה, ושיהיה סלחני אתה. אבל, אם תתעקש ותתנשא, והזניחה לא מפיקה תועלת עובר אל השלב השלישי.

 

3-     שלב שלישי:

אם הבעל ניסה לתקן את אישתו המתמרדת דרך העצות, והדיבור הטוב, ומתנות, וזה לא עזר, והוא ניסה דרך זניחת המיטה, והבעת אי הרצון מפעולתה, וגם זה לא עזר, אז, ניתן לגבר ללמד את אישתו דרך להכות אותה מכות לא קשות, לא משפיעות. ציבור הפוסקים הסכים שצריך ללכת לפי סדר זה כפתרון לבעיית האישה המתמרדת: העצה, הזניחה, המכות. עטאא אמר: שאלתי את בן עבאס: מהן המכות הלא קשות? אמר: בעץ צחצוח השיניים, או משהו דומה!! אלחסן אלבצרי אמר: כלומר מכות לא משפיעות.

 

קורא יקר! אני משביע אותך באללה, איזה כאב יכול לגרום עץ צחצוח השיניים (והוא מקל שאורכו וגודלו לא יותר מן העיפרון)?!!! והאם אפשר לקרוא למכות אלה אלימות משפחתית?

 

 

אם אתה חושב שאם הבעל מכה את אישתו מכה קלה בעץ צחצוח שיניים, אלימות משפחתית, בוא נראה איך הסרטיים המערביים של הוליווד מתארים את השיח בין שני גברים כועסים, או בין גבר ואישה, או מנהל בעבודה והעובדים שלו. ובמשך השיחה האיש מפנה את אצבעו השנייה לאגודל אליו ומאיים עליו, או דוחף אותו בעיפרון בחזהו, ובהרבה מקרים האיש הזה נותן לו סטירה. ובסרטים שלהם השיח בין הבעלים מגיע עד כדי שהאישה נותננת סטירה לבעלה, או שהוא נותן לה סטירה קשה ועוזב את הבית. המערב לא חושב כל זה אלימות במשפחה אלא רוגז שדחף אותם לעשות זאת. והם אפילו חושבים שהאיש הזה איש משכיל. ולמרות שהסטירה אסורה באסלאם אלא שהם תוקפים אותו ואומרים בשקר שהיא דת שקוראת לאלימות.

 

 

למרות שהאסלאם נתן לאיש, אחרי שניסה את שני השלבים הראשון, לעבור אל השלב השלישי, אלא שהאסלאם נתן לאישה זכות לפני שיגיע לשלב זה לבקש את הגירושין, וזה מה שנקרא "החליצה". וכאן יש לה את הזכות לקבוע את גורלה: נדבר על זה אחר כך, אם ירצה אללה.

 


למרות ששלבי העצה והזניחה, ולבסוף והמכות, הן לא הפתרון של חיי היומיום בין הבעלים, אבל פתרון הבעיות הגדולות ביניהם, למשל: אם הבעל אומר לאישתו: בשלי לנו היום אורז ודגים, והאישה שכחה ובישלה אורז ועופות. האם הוא יממש את הפסוק הקודם בקשר לזכותה לייעוץ, או יזניח אותה, או יכה אותה?!!!

 

 

בוודאי שלא, כי אלה דברים רגילים שצריכים לעבור בלי בעיות או אפילו נזיפה. אבל, אם האישה בעלת מידות רעות, עקשנית, והבעל רואה שזה תחילה, וסימן להתמרדות, ויהירות והתנשאות!! כאן, אנחנו עומדים בפני אישה מתמרדת שצריכה תיקון, והדרכה, וטיפול בבעייתה כמו החולה שצריך תרופה. תאר לעצמך, ידידי הקורא שאישה זו ממשיכה ביהירותה, והעקשנותה, ושהיא ממשיכה במעשים שמאיימים על שלום ביתה, עד כדי הגירושין. והבעל עשה עמה הכל לתקופה ארוכה. במצב זה, האם הגירושין יותר טובים או המכות הלא קשות?!!! ואם המכות הן עיוורון בעין אחת, והגירושין הם עיוורון כללי, אז העיוורון של העין אחת עדיף על העיוורון הכללי. וגם לעזוב את האישה הזאת כמו שהיא דבר שיוביל אל הרס המשפחה, והחברה כולה!


Previous article Next article

Related Articles with דינים הלכתיים במקרה של התמרדות האישה

 • בצע כסף לרוצח (כופר)

  Site Team

  ההלכה האיסלמית קבעה את כופר הנפש של האישה בחצי הכופר של הגבר במקרה של רצח בשגגה שאינו עולה לנקמה בלבד, בעוד

  24/05/2014 1557
 • משמעות ומובן מילת ההכאה באסלאם

  Site Team

  בשפה, ולפי הכוונה של המדבר, האישיות, והמידות שלו. כל זה מגבש את פירוש המילה "הכה".   אז, פירוש המילה "הכה"

  01/04/2014 1946
 • אלח'ולע באיסלאם

  Site Team

   אם חיי המשפחה אינם בנויים על הרמוניה ועל הבנה, חיבה ויחס טוב הם נהפכים למקור של יגון ושל תסכול, עם זאת אמר

  17/12/2013 1842
הידיעה אללהIt's a beautiful day