דרכי ביצור הנפש


Site Team

מהדרכים שהאדם יכול לבצר בהן את עצמו:-

 1. להרבות בקריאת הקוראן, ולהתמיד בזה, במיוחד סורת הפרה, כי השטן בורח מהבית שהקוראן בו, ובו נזכר אללה. אבי הורירה, מי ייתן וישא חן בעיני אלל אמר: הנביא עליו השלום, אמר: אל תעשו את בתיכם קברות, השטן בורח מהבית שבו נקראת סורת הפרה". (מסופר ע"י מוסלם).

 

 

 

 1.  להמשיך לשמור על דקלום המשפט "בסם אללה" (בשם אללה), ולא לשכוח להגיד לפני כל מה שהמוסלמי עושה, שישמור אותו מהשטן, הנביא עליו השלום אמר: "להסתיר מה בין עיני השדים, וערוות האדם, מישהו שנכנס לשירותים צריך להגיד בשם אללה". (סונן תרמד'י)

 

 

 1. שיתפלל בברכה, כשיראה בעצמו ובכסף שלו מה שמשמח אותו, ושיגיד: אלוהי תברך את זה, ואל תזיק לו. או: "מא שאא אללה, תבארכ אללה". לפי מה שאמר בן רביעה. הנביא עליו השלום אמר: "מי שרואה בעצמו או בכסף שלו או שראה באחיו מה שהוא אוהב, שיתפלל לברכה".

 

שיקרא האדם את סורות המועזתין "אמור, ישמרני ריבון בני אנוש,* מלך בני אנוש,* אלוה בני אנוש,* מפני רעתו של הלוחש הנחבא,* הלוחש בלבב אנוש,*מפני שדים ובני אנוש." (סורת בני אנוש).

 

 

 

"אמור, ישמרני ריבון השחר הבוקע,* מפני רעתם של כל יצוריו,* ומפני רעתו של אופל בהאפילו,* ומפני רעתו של נושפות בקשרים,* ומפני רעתו של קנאי בקנאו" (סורת השחר הבוקע).

 1.   כדי להגן על עצמו ועל הילדים שלו נגד העין הרעה, ושידאג להתמיד בזה. בן עבאס, אמר: הנביא עליו השלום היה קורא סורות אלה כדי לשמור על נכדיו אלחסן ואלחוסיין נגד העין הרעה, ואמר: אבותיכם, ישמעאל ויצחק, היו נעזרים בהם. אני נעזר במילים התמות של אללה נגד כל שטן ומזיק, ונגד כל עין רעה. (מסופר ע"י בוח'ארי)

 

וגם האמרה: בשם אללה שאין דבר במעל הארץ או בשמיים יכול להזיק, עם ציון השם שלו. שלוש פעמים, בבוקר ובערב. וגם אמרת: אני נעזר באמרות התמות של אללה נגד כל רע שהוא ברא. שלוש פעמים יומם ולילה.


 1. לשמור על אזכור אללה. אללה אמר:"כן עליכם לזכור אותי למען אזכור אתכם, הכירו לי טובה ואל תכפרו בי" (סורת הפרה: 152). אללה אמר בחדית' הקדוש: "אני כפי שעבדי חושב עלי, ואני אתו. אם יציין אותי בנפשו, אציין אותו בנפשי. ואם יציין אותי בקבוצה, ציינתי אותו בקבוצה יותר טובה. ואם יתקרב אלי טפח, אני אתקרב אליו זרוע. ואם יתקרב אלי זרוע, אני אתקרב אליו בזרועות. ואם יבוא אלי הולך אבוא אליו בריצה." (מסופר ע"י בוח'ארי).
Previous article Next article

Related Articles with דרכי ביצור הנפש

 • בצע כסף לרוצח (כופר)

  Site Team

  ההלכה האיסלמית קבעה את כופר הנפש של האישה בחצי הכופר של הגבר במקרה של רצח בשגגה שאינו עולה לנקמה בלבד, בעוד

  24/05/2014 1748
 • איסור הבגידה בבני המשפחה

  Site Team

  הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום היה מופת ודוגמה בטוהר הנפש, גאבר בן עבד אללה ירצהו אללה אמר: הנביא ראה אישה, והוא נכנס

  18/01/2014 1271
 • אהבה מחודשת לבנות הזוג

  Site Team

  למתנות יש משקל חשוב דווקא מהאהובים, לכן קבע הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום בבירור " תחליפו מתנות כי הן מרחיקות את צרת

  19/01/2014 1499
הידיעה אללהIt's a beautiful day