דת האיסלאם קבעה כמה דרכים להשיג את שיתוף הפעולה בין האנשים


Site Team

דת האיסלאם קוראת לכל האנשים לחיות ביחד ולהכיר האחד את השני,  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב:

"הוי אנשים, בראנו אתכם מתוך זכר ונקבה, וחילקנו אתכם לעמים ושבטים למען תבחינו ביניכם, ואולם הנכבד מכולכם אצל אללה הוא הירא שבכם. אללה יודע ומכיר כל דבר לפני ולפנים." (סורת החדרים:13). 

דת האחסלאם  מצווה על המוסלמים ללמוד את המידע, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראו הקדוש:

"היש דומה למשתחווה באדיקות ולעומד בתפילה במשך הלילה ולנזהר מפני העולם הבא ולמייחל לרחמי ריבונו? אמור, האם ישוו זה לזה היודעים ואשר אינם יודעים? רק נבוני הלב יזכרו. (סורת החבורות:39).

הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום דיווח לנו כי החתירה ללמוד המידע היוא בתור מצווה.

ההלכה המוסלמית קוראת למוסלמים לשמור על הסביבה, הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום  ציווה למוסלמים שלא לפגוע בסביבה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב:

"אל תחמסו את הארץ לאחר שנתקנו דרכיה, ופנו אליו בתפילה בחשש ובכיסופים. רחמי אללה קרובים  אל המיטיבים." (סורת ממרום החומה:56).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר גם כו בספרו הנשגב

"יש אשר יקסימך אדם בדיבורו בעולם הזה, בהעידו את אללה כי פיו ולבו שווים, ואולם הוא המר שביריבים.* בפנותו עורף יחוש לחמוס את הארץ ולהשחית כל יבול ופרי בטן. אללה אינו אוהב חמס" (סורת הפרה:205-204).

ההלכה המוסלמית מצווה על המוסלמים ללכת בכל רחבי הארץ ולנצל את זה לשרת את החברה,  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש

"הוא אשר הכשיר לכם את הארץ, על כן  לכו בכל מרחביה ואכלו מאשר ישלח לכלכלתכם. אליו יקומו המתים לתחייה" (סורת הנלכות:15).

ההלכה המוסלמית אוסרת על המוסלמים את שתיית היין ועישון הסמים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב:

" הוי המאמינים, היין ומשחקי המזל ובמות האלילים והחיצים, טומאה הם ומעשה שטן, על כן רחקו מעליהם למען תעשו חיל".(סורת השולחן :90).

ההלכה המוסלמית קוראת לשמור על הכספים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב:

" מדדו את מלוא המידה, ושקלו במאזנים כשרים. טוב הדבר ומשתלים יותר" (סורת המסע הלילי:35).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב:

"הנותנים דופי בנשים נשואות, ואינם מביאים ארבעה עדים, הלקו אותם שמונים מלקות, ולעולם אל תקבלו את עדותם. הם המופקרים. " (סורת האור:4).

האיסלאם קבע עונש כבד לאלה אשר אוהבים או מנסים להפיץ את השחיתות בחברה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן הקדוש:

"הרוצים להפיץ את שמועת התועבה על אודות המאמינים, צפוי להם עונש קשה בעולם הזה ובעולם הבא. אללה יודע זאת, ואולם אתם אינכם יודעים"(סורת האור: 19).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראו הקדוש:

"מדדו את מלוא המידה, ושקלו במאזנים כשרים. טוב הדבר ומשתלם יותר" (סורת המסע הלילי:35).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בקוראן  הקדוש:

"הוי המאמינים, היו יראים את אללה והניחו לכל אשר נותר לכם מן הריבית, אם מאמינים הנכם." (סורת הפרה:279).

 

 

 

 

Previous article Next article

Related Articles with דת האיסלאם קבעה כמה דרכים להשיג את שיתוף הפעולה בין האנשים

 • האיסלאם מגנה את האלימות

  Site Team

  דת האיסלאם היא דת של רחמים וחמלה אשר קראה לוותר על האלימות והאכזריות, וללכת בעקבות של הנביא מוחמד עליו בירכת אללה

  09/11/2013 1674
 • הקדמה

  Site Team

  אחד המונחים שהופיעו בתקופה האחרונה הוא המונח של "הטרור", מספר רב של שונאי האיסלאם ניסה לאורך הזמן לקשור בין

  07/11/2013 164
 • העולם, לפני התגלות האיסלאם

  עבד אל- רחמן אל שיח'ה

  בעידן שבו שררו הבורות ושלטון הג'ונגל, והאנשים עבדו את האלילים, ואכלו את בשר המתים, ושררה בו האפלייה הגזעית ...

  06/05/2013 1905
הידיעה אללהIt's a beautiful day