דת הברהמניים הפלה את האנשים


עבד אל- רחמן אל שיח'ה

הספרים הקדושים של ההודים הברהמניים אישרו את הרוממות של חלק מהאנשים על פי הגזע. ספרים אלה זוכרים כי "בראהמה" ברא את משפחת הברהמנים מפיו, וברא את משפחת הכשתריים מזרועו, וברא את משפחת הפיסאיים מירכו, ומשפחת הסודראיים מרגלו.

ספרים אלה חילקו את בני האדם לפי המקום שממנו נבראו, הם שמו את המשפחה שנבראה מירכו בשפל של טבלת האנשים, והטילו עליהם לשרת את המשפחות האחרות.

Previous article Next article

Related Articles with דת הברהמניים הפלה את האנשים

 • קדמוני הערבים הפלו את האנשים לפי מעמדם

  Site Team

  הערבים גם הם לפני האיסלאם חשבו שהם האנשים השלמים מבין כל הגזעים, וחשבו כי האחרים שכינו אותם " עג'מים" פחותי ערך,

  07/05/2013 1810
 • אללה השווה בין כל האנשים

  Site Team

  כל האנשים בהתרחק מגזעם, צבעם, ולשונם הם שווים זה לזה בפני אללה. הדבר היחיד שמבדיל בין אחד לשני הוא התרחקותם או

  08/05/2013 2014
 • העולם, לפני התגלות האיסלאם

  עבד אל- רחמן אל שיח'ה

  בעידן שבו שררו הבורות ושלטון הג'ונגל, והאנשים עבדו את האלילים, ואכלו את בשר המתים, ושררה בו האפלייה הגזעית ...

  06/05/2013 1905
הידיעה אללהIt's a beautiful day