האותות המדעיות בקוראן הקדוש

Site Team
Article translated to : العربية English Español

האותות המדעיות בקוראן הקדוש

למעשה, הקוראן הקדוש שונה משאר הספרים האלוהיים. לא זה בלבד אלא שהוא שונה מכל הספרים של הדתות האחרות. הקוראן הקדוש מלא באותות הקוסמיים, היום יש הרבה אנשים שנמצאים בכל מקום  שמאמינים בתיאוריות אודות יצירת היקום, אלא שהקהילה המדעית לא  מעוניינת בדברים שלהם או מקשיבה להם, מכיוון שהקהילה המדעית אימצה במאה שעברה את התיאוריה של"Test of Falsification"  "בדיקת אי הזיוף " הבדיקה הזאת קובעת שכל מי ימציא תאוריה חדשה במידע האסטרונומיה חייב להגיש את הבדיקות המדעיות המעידות על נכונות התיאוריה הזאת.  

הבדיקות האלה היו הסיבה העיקרית שהקהילה המדעית הקשיבה לאיינשטיין בתחילת המאה שעברה, איינשטיין הציג תיאוריה חדשה אודות יצירת היקום ואמר אני חושב שהיקום נוצר כך, וכדי לעמוד על אמיתות התיאוריה הזאת ישנם שלושה דרכים להוכיח את כנות התיאוריה הזאת, לפיכך התחילה הקהילה המדעית לבצע את הבדיקות האלה בתיאוריה שלו למשך שישה שנים והתאמתה התיאוריה שלו, בדרך זו, איינשטין זכה באמון הקהילה המדעית ולהאמין בו ולהוכיח את נכונות התיאוריות שלו.

זו היא בדיוק "בדיקת אי הזיוף " שהביא הקוראן הקדוש, חלק מהם ישן והוכחה נכונותו, וחלק עדיין קיים עד כה. "אם אתה טוען שהספר הזה אינו נכון אז לעשות ככה וככה להוכיח את זה, אלא שבמשך אלף וארבע מאות שנים אף אחד לא יכל לעשות את זה משמע שזה מעיד על נכונות הקוראן הקדוש ומעיד גם כן שהקוראן הוא האמת שירדה מעם אללה יתעלה.

 

Related Articles with האותות המדעיות בקוראן הקדוש

 • מידע שכבות כדור הארץ

  Site Team

  אחד החברים של ד"ר מילר באוניברסיטת טורונטו "מרשל ג'ונסון" מתמחה במידע הגיאולוגיה באונבירסיטה, ד"ר מרשל התחיל

  13/05/2013 1857
 • הדבש

  Site Team

  הדבש הדבש מהווה דוגמה אחרת לדברים שכמה אנשים אולי חושבים למצוא אותה ב" ספר ישן " שמטפל בענייני

  01/09/2010 3775
 • האם אנו יכולים להוכיח כי הקוראן מעם אללה ?

  Yousef Estes

  האם אנו יכולים להוכיח כי הקוראן מעם אללה ? המוסלמים מחזיקים הוכחה נחרצת כי אין ספר על פני האדמה כמו הקוראן

  19/11/2009 23522
הידיעה אללהIt's a beautiful day