האימונה באללה

Site Team

האימונה בקיומו של אללה יתעלה כאלוה אחד, היא הבסיס של האימונה האיסלאמית והיסוד של האימונה בשאר עמודי התווך של האיסלאם שהנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הודיע לנו עליהם כאשר המלאך גבריל שאל אותו: ספר לי על האמונה? אז הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום השיב "להאמין באללה, המלאכים, הספרים, השליחים של אללה יתעלה, ולהאמין בגזירת גורלו של אללה הן הטובות והן הרעות".(מסופר על ידי מוסלם).

 

האימונה באללה

האימונה בקיומו של אללה יתעלה כאלוה אחד הוא הבסיס של האימונה האיסלאמית והיסוד של האימונה בשאר עמודי התווך של האיסלאם שהנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום הודיע לנו עליהם כאשר המלאך גבריל שאל אותו: סיפר לי על האמונה, אז הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום השיב "להאמין באללה, המלאכים, הספרים, השליחים של אללה, ולהאמין בגזירת גורלו של אללה הן הטובות והן הרעות".(מסופר על ידי מוסלם).

Previous article Next article

Related Articles with האימונה באללה

הידיעה אללהIt's a beautiful day