האימונה בגזירת גורלו של אללה

Site Team

האימונה בגזירת גורלו של אללה היא להאמין כי אללה ישתבח שמו ויתעלה יודע את הכל לפני יצירתו ומה שיקרה להם אחר כך, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "  בראנו כל דבר על-פי גזרתנו" (סורת הירח:49). 


כל מה שהתרחש בעבר ומתרחש בהווה או יתרחש בעתיד ביקום הזה היה ידוע לאללה לפני יצירתו  בהתאם לרצונו של אללה יתעלה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום  אמר" עבד אינו מאמין עד שיאמין בגזירת גורלו של אללה יתעלה הן בטובות והן ברעות ". ( מסופר על ידי תרמזי).

 

Previous article Next article

Related Articles with האימונה בגזירת גורלו של אללה

הידיעה אללהIt's a beautiful day