האימונה במלאכים


Site Team

האימונה במלאכים מחייבת להאמין בקיומם של המלאכים, אללה יתעלה ברא אותם למען עבודתו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בספרו הנשגב "המשיח לא יסלוד מלהיות עבד לאללה, ואף לא המלאכים המקורבים, כל הסולד מלעבוד אותו ושחץ בלבו – את כולם עוד יאסוף אליו יחדיו" (סורת הנשים:172).


אללה יתעלה הטיל על המלאכים תפקידים מסוימים והם פועלים על פי פקודתו, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוי המאמינים, שמרו על עצמכם ועל משפחתכם מפני אש אשר הדלק לה הם האנשים והאבנים, מופקדים עליה מלאכים קישחים ומשחיתים אשר לא יפרו את פקודת אללה, ויעשו את אשר יורום"(סורת האיסור:66).


המלאכים אינם שותפים או יריבים לאללה יתעלה אלא שעבדים מכובדים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב" ואולם הם אומרים, הרחמן הוליד בן. ישתבח שמו! רק עבדים מכובדים הם.* הם לא יקדימו אותו בדברים, ויעשו כדברו." (סורת הנביאים:27-26


אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו על השמות והתפקידים של כמה מלאכים בעוד שלא דיווח לנו על מלאכים אחרים.

Previous article Next article

Related Articles with האימונה במלאכים

 • מה היא משמעות האימונה האיסלאמית?

  Site Team

  מה היא משמעות האימונה האיסלאמית?   שאלה :מה היא משמעות האימונה האיסלאמית? האימונה האיסלמית היא הדברים

  02/03/2011 7472
 • עבודת אללה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  כבר הראינו בפרק הקודם כי הנביא מוחמד צווה עלינו שנאמין ב: 1-  אללה לבדו אין שותף לו. 2- במלאכים של אללה 3-

  09/03/2013 2263
 • התועלות של האימונה במלאכים

  Site Team

  )-         אנו לומדים להכיר את  הפאר, היכולת וגדולתו של אללה יתעלה, הפאר

  07/06/2014 1769
הידיעה אללהIt's a beautiful day