האימונה בשליחים


Site Team

האדם המוסלמי חייב להאמין בכך שאללה ישתבח שמו ויתעלה בחר את המטיבים מבין האנשים להיות שליחים כדי להעביר את המסר שלו לאנושות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " כבר לפניך שלחנו שליחים. על כמה מהם סיפרנו לך, ועל כמה לא סיפרנו. שום שליח לא יביא אות אלא אם ירשה אללה. וכאשר יקום דבר אללה, ייערך משפט צדק, והשוגים בהבל ילכו לאבדון" (סורת הסולח:78).


האדם חייב להאמין כי כל השליחים היו מבני האדם , אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " לא עשינו להם גוף שאינו נצרך למזון, והם לא חיו לנצח" (סורת הנביאים:8).


אנו חייבים להאמין בכל השליחים ללא הפליה ביניהם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הכופרים באללה ובשליחיו והרוצים להפריד בין אללה לבין שליחיו, והאומרים, נאמין בכמה ונכפור בכמה, והרוצים לנקוט בדרך ביניים,* כל אלה כופרים לאמיתם הם, עונש מחפיר הכינונו לכופרים." (סורת הנשים:151-150).

 

Previous article Next article

Related Articles with האימונה בשליחים

 • האימונה בשליחים

  Site Team

  השליחים של אללה יתעלה הם הדוגמה והמופת שאנו צריכים ללכת בעקבותם, כיוון שאי אפשר להכיר את אללה יתעלה או להרגיש אושר

  21/06/2014 165
 • מה היא משמעות האימונה האיסלאמית?

  Site Team

  מה היא משמעות האימונה האיסלאמית?   שאלה :מה היא משמעות האימונה האיסלאמית? האימונה האיסלמית היא הדברים

  02/03/2011 7385
 • האימונה באללה

  Site Team

  האימונה בקיומו של אללה יתעלה כאלוה אחד, היא הבסיס של האימונה האיסלאמית והיסוד של האימונה בשאר עמודי התווך של

  24/04/2014 1738
הידיעה אללהIt's a beautiful day