האימונה המסולפת של היהיודים - הגירושין

Site Team
Article translated to : العربية

האימונה המסולפת של היהיודים-הגירושין

 הגירושין ביהדות לפי התנ"ך הוא זכותו של הגבר בלבד שמשתמש במשפט (גירוש האישה מהבית ), אלא שלאחר התיקון של הרב גרשום בן יהודה שנפטר בשנת (1040) אחרי הספירה שאסר את גירוש האישה בעל כורחה אלא אם כן פסק השופט לגרש אותה והסכימו הסכמה הדדית בעניין הגירושין, הגירושין לא יהיה בר תוקף אלא אחרי שיקבלו תעודת גירושין מהרב. באמצעות התעודה הזאת תוכל האישה להתחתן, אלא שאם האישה לא קבלה את התעודה הזאת אז לא מותר לה להתחתן, הנישואין של האישה הגרושה ללא התעודה הזאת נחשב ללא ליגלי וזה עלול לעשות מצאציה להיחשב כממזרים במדינה.

 

         

Previous article

Related Articles with האימונה המסולפת של היהיודים - הגירושין

 • למה הגירושין הוא זכותו של הבעל?

  Site Team

  הגירושין הוא זכות טבעית והגיונית של הגבר משום שהוא אשר נושא באחריות לפרנס את אשתו ובני משפחתו ושלם את המוהר לאשתו

  26/05/2014 1656
 • הגירושין באיסלאם

  Site Team

  הנישואין קדושים באיסלאם לכן הקפיד האיסלאם על גורמי חיזוק הקשרים בין בני הזוג, לכן אין פלא בכך שאללה הגדיר את חוזה

  17/12/2013 1704
 • מה היא משמעות האימונה האיסלאמית?

  Site Team

  מה היא משמעות האימונה האיסלאמית?   שאלה :מה היא משמעות האימונה האיסלאמית? האימונה האיסלמית היא הדברים

  02/03/2011 7239
הידיעה אללהIt's a beautiful day