האיסורים ביחס לאוכל, משקאות והלבוש באיסלאם

Site Team

1- אללה יתעלה אסר על המוסלמים שתית היין וההתמכרות לסמים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " הוא אמר גם כן, "הוי המאמינים, היין ומשחקי המזל ובמות האלילים והחיצים, טומאה הם ומעשה שטן, על כן רחקו מעליהם למען תעשו חיל. * כל שחפץ השטן הוא לזרוע ביניכם איבה ושנאה בשל היין ומשחקי המזל, ולהרחיקכם מעל זכר אללה ומעל התפילה. הלא תחדלו?" (סורת השולחן:91-90).


2-                אכילת בשרם של החזירים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " נאסרו עליכם חיות ועופות  מתים, דם, בשר חזירים מה שנשחטו לא לאללה, הנחנקת, הנדקרת, הנופלת, המנוגחת ומה שהארייה טרף, ומה שנשחט על  פסלים" (סורת השולחן :3).


3-  אללה יתעלה אסר על המוסלמים לאוכל מאשר לא הוזכר עליו שם אללה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אל תאכלו מאשר לא הוזכר עליו שם אללה, כי זה מעשה המופקדים. השטנים מלחישים לבעלי בריתם למען יתנצחו עמכם, אך אם תשמעו בקולם, תהיו משתפים." (סורת המקנה:121).

  

4-   האיסלאם אסר את אכילת בשרם של בעלי החיות מטורפים כגון אריה, הנמר והזאב וגם עופות דורסים כגון בז הצידים והנשר.


5- האיסלאם אסר אכילת בשרם של בעלי החיים שנשחטו על ידי אחרים מלבד אנשי הספר.


6- האיסלאם אסר את כל הדברים אשר מזיקים לבראיתו של האדם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " ואל תהרגו איש את אחיו. אללה רחום עמכם תמיד" (סורת הנשים:29).

 

7-  אללה אסר על המוסלמים ללבוש בגדים של משי והזהב בעוד שהתיר את זה בשביל הנשים.

 

Previous article Next article

Related Articles with האיסורים ביחס לאוכל, משקאות והלבוש באיסלאם

 • זכות הנשים כאמהות באיסלאם

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה ציווה על המוסלמים להטיב להורים בהרבה פסוקים בקוראן הקדוש, אללה יתעלה אמר בספרו הנשגב "ריבונך

  20/05/2014 1879
 • הזכויות של האישה כבת זוג באיסלאם

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אחד מאותותיו הוא שצר לכם נשים כעצם מעצמכם למען תדבקו בהן, והשכין ביניכם

  18/05/2014 1706
 • הספר הזה

  Site Team

  הספר הזה   הספר זה של ד''ר עבד אל- רחמן בן עבד אל-כרים אל שיח'ה, הוא ספר אשר מבהיר לקוראים את האמת של

  11/11/2013 1935
הידיעה אללהIt's a beautiful day