האיסלאם והשמירה על הבטחת הצרכים


Site Team

האיסלאם והשמירה על הבטחת הצרכים

 

האיסלאם מקפיד בתוקף על יצירת חברה טובה על ידי הבטחת היסודות שיש בהם כדי לאפשר לאזרחים ליהנות ממלוא הזכויות שלהם כדי לחוש שלווה וביטחון ולנשום את אוויר החירות רחוק מהשעבוד וכדי שיוכלו לממש את חייהם הטבעיים וליהנות מזכויותיהם הליגליות.

 

הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר " דמיכם, כספיכם וכבוד נשיכם אסורים עליכם כמו יום זה בחודש זה בארץ זו" (מסופר על ידי בוכרי).

דת האיסלאם חותרת לכונן חברה בה מובטחים:

1- הביטחון על כל צורותיו.

הביטחון הכספי

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " מאמינים אל תאכלו את כספיכם בינכם בדרך לא כשרה, אלא במסגרת מסחר ברצון טוב" (סורת הנשים :29).

 


הבטחת  כבוד הנשים

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " מי שמלינים על נשים טובות ולא הביאו ארבעה עדים, יש להלקותם שמונים הלקאה ואל תקבלו עוד עדות מהם ואלה הם הרשעים"(סורת האור :4).


ביטחון נפש

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " תאמר בואו כדי להקריא לכם מה אסר אללה עליכם שלא לשתף אתו ותטיבו עם ההורים, ולא תהרגו את ילדיכם מחמת עוני כי אנחנו מפרנסים אותכם ואותם ואל תתקרבו לחטאים גלויים ונסתרים ואל תהרגו את הנפש שאללה אסר להרוג אלא בצדק, זה מה שהמליץ לכם אולי תשכילו" (סורת אלאנעם:151).

 


ביטחון השכל

הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר " כל מה שמשכר יין וכל יין אסור" (מסופר על ידי מוסלם).

אסור להרתיע אנשים או להפחידם או להפיח אימה בקרבם על ידי איום מילולי, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר "מי שהפחיד אדם מאמין לא ירגיע אללה אותו מאימות יום הדין" (אלטברני).


האיסלאם אסר לאיים על האנשים בנשק

הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר " אם יאיים אדם על חברו בנשק ידע אם השטן בוחש בידו ויפול בבור של גיהנום".(בוכרי).


האיסלאם רוצה בחברה בטוחה בה יוכל הבן אדם לזוז ולהרוויח בעבודה ובחתירה המתמדת על פני האדמה. לכן נקבעו כללים באיסלאם כדי להעניש את כל  מי שפוגש בביטחון וביציבות החברה האיסלמית, אחד הכללים המרתיעים  את המושחתים ומונע מהם מלהטיל אימה, אללה יתעלה אומר " עונשים של הנלחמים באללה ובנביאו ומשחיתים את האדמה הוא להוציאם להורג, או לצלוב אותם או אפילו לכרות ידיהם ורגליהם בהצלבה או להגלותם מן הארץ, בושה להם בחיים ויסורים נוראיים בעולם האחרון" (סורת השולחן:33).

 


2- הבטחת הפרנסה על ידי:

-         יצירת מקומות עבודה למוסלמים לעבוד כדי להבטיח את צורכיהם החיוניים ולממש את רצונם על ידי הפיכת העבודה לדבר חביב על נפשותיהם, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר" טוב לכל אדם לקחת חבל כדי  לאסוף עשבים ולמכור כדי לפרנס את עצמו ולשמור על כבודו מפני לקבץ נדיבות מאנשים אחדים יתנו ואחדים לא" (מסופר על ידי בוכרי).


-         להקצות לחסרי האונים בגלל זקנה או מחלה ואלה שאיבדו הורים – כסף מאוצר המוסלמים, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " מי שהוריש כסף יהיה לבני משפחתו, ומי שהשאיר חוב אני אפרע כי אני אחראי על המאמינים" .


-         כספי הצדקה שהעניים והמסכנים זכאים להם, הם זכאים לקבל חלק מה"זכאת" המוטלת על העשירים המוסלמים והמשמשת את עיקר הסולידריות החברתית באיסלאם, כספים אלה נלקחים מהעשירים וניתנים לעניים.


הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר למועז בן גבל כששלח לתימן " תודיע להם שאללה הטיל עליהם צדקה בכספיהם, נלקחת מהעשירים וניתנת לעניים מהם".


-         צדקה התנדבותית שהמוסלמי משלם ברצון טוב כדי לכסות את צורכי אחיו העניים בהתאם להוראות אללה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " כל  מוסלמי שמביא לבוש למוסלמי עירום, אללה ילביש אותו מלבוש גן עדן, וכל מוסלמי שמאכיל מוסלמי רעב , אללה מאכיל אותו מפירות גן עדן, וכל מוסלמי שמשקה מוסלמי צמא, אללה משקה אותו ממיצוי פרחים" (מסופר על ידי אבו דווד).


אזהרה מחמירה למי שאינו מתעניין בענייני אחיו המוסלמי, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " מי שחיי היום יום עמדו בראש מענייניו אינו שייך לאללה ומי שאינו ירא שמיים אינו שייך לאללה ומי שאינו מתעניין במוסלמים אינו שייך להם".

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר גם" כל קבוצת אנשים שנמצא בקרבת איש רעב, בוקר אחד, יתכחש להם אללה".


3- הבטחת החינוך

אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " את המאמינים ובעלי החוכמה אללה מרים את דרגתם".(סורת אלמוגדלה:11).


החינוך בחברה האיסלמית  אינו סתם זכות לאזרחים אלא הוא חובה, הם צריכים ללמוד איך לסדר את ענייני הדת והיקום שלהם. המדינה האסלמית צריכה להבטיח את כל כלי העזר ללימוד, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " החתירה למען החינוך חובה על כל מוסלמי".


האיסלאם רואה בחינוך ובחתירה למען השגתו דרך המובילה לגן עדן, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " מי שהלך בדרך המובילה לחינוך, אללה ידריך אותו לגן עדן".(מסופר על ידי מוסלם).

 

האיסלאם הטיל איסור על הסתרת החוכמה ואי הפצתה והזהיר בחומרה מפני כך, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " מי שהסתיר חוכמה יאלם אותו  אללה ברסן של אש ביום הדין".


האיסלאם מוקיר ומעריך את החינוך ומטיל עונש על מי שנמנע מללמד, הנביא מוחמד אמר " כל  האנשים  צריכים ללמוד משכניהם, וכל  האנשים  צריכים ללמד את שכנהים אחרת אענישם מיד".


 

4- הבטחת שירותי הבריאות , על ידי:

-         לאסור כל דבר שיש בו כדי להזיק לבריאות כמו שתיית יין והתמכרות לסמים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר "מאמינים, היין, ההימור והפסלים הם טומאה מפרי עבודת השטן, תתרחקו מהם כדי להצליח" (סורת השולחן :90).

-         לאסור אכילת חיות ועופות מתים, דם ובשר חזירים, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " נאסרו עליכם חיות ועופות  מתים, דם, בשר חזירים מה שנשחטו לא לאללה, הנחנקת, הנדקרת, הנופלת, המנוגחת ומה שהארייה טרף, ומה שנשחט על  פסלים" (סורת השולחן :3).


-         איסור מעשים מגונים כמו מעשי סדום, זנות ולסביות, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אל תיגשו לזנות כי זו חטא ודרך לא ישרה".


-          ההגנה על החברה מפני סכנות  בריאות הן מבפנים והן מבחוץ, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " אם תשמעו על קולי רע באיזור מסוים אסור להיכנס לו ואם תתפשט באדמותכם אסור לצאת ממנה".


-         על תברואה אישית אמר הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום " אסור על חולה לבקר אצל בריא".


מבוקשו של הבן  אדם הוא להבטיח את כל  הנקודות שנזכרו למעלה, הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום אמר " מי שישן עם מצפון נקי, בריא, ולראשתו פרנסת יום וליילה כאילו הוא רכש את העולם כלו" (מסופר על ידי תרמזי).


Previous article Next article

Related Articles with האיסלאם והשמירה על הבטחת הצרכים

 • הזכאת

  Site Team

  האדם המוסלמי חייב לשלם את הזכאת שנחשבת לאחת המצוות העיקריות של האיסלאם, כספי הצדקה מיועדים לנזקקים, כמו אלמנות

  12/06/2014 129
 • הזכות למזונות

  Site Team

  האיסלאם חייב את הבעל לכלכל את אשתו ולספק לה את כל אמצעי החיים הטובים כגון האוכל ומקום המגורים כל אחד לפי יכולתו,

  19/05/2014 1934
 • הקדמה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  אין האמונה באללה היא להאמין אך ורק באללה וביצוריו, או להאמין בשמים ובארץ ובמה יש בתוכם, אלא שהאמונה באללה ישתבח

  27/02/2013 283
הידיעה אללהIt's a beautiful day