האיסלאם נלחם באפלייה הגזעית

עבד אל- רחמן אל שיח'ה

דת האיסלאם נלחמה בבורות ואסרה את האי מוסריות, הדת הזו אסרה את הקיפוח וחיסלה את החלוקה השכבתית ששררה בעידן הזה שנבנו על השינוי בצבע, מין, או גזע.

דת האיסלאם שמה את בן האדם במקום שאללה בחר לו, אללה הציל אותו מההשפלה שהוטלה עליו והחזיר לו את זכויותיו, ששדדו ממנו העריצים שעשו ממנו עבד להם.

 

לפני התגלות האיסלאם, האדם נהג לעבוד אדם אחר, אבן, אש, פרה, או אלילים. האדם נהג להשתעבד את האנשים החלשים. הם שמו את החוקים שעל ידם גנבו את פרנסתם והוסיפו אותה לעצמם.

 

האיסלאם בא כדי להילחם בחוקים האלה שהשפילו את האדם. הנביא מוחמד עליו שלום וברכה אומר: " הוי אנשים, ריבונכם הוא אחד, אביכם הוא אחד, אין חסד לערבי על נכרי אלא ביראת אללה (התאקווה), אין חסד לנכרי על ערבי אלא ביראת אללה".

Previous article Next article

Related Articles with האיסלאם נלחם באפלייה הגזעית

 • העולם, לפני התגלות האיסלאם

  עבד אל- רחמן אל שיח'ה

  בעידן שבו שררו הבורות ושלטון הג'ונגל, והאנשים עבדו את האלילים, ואכלו את בשר המתים, ושררה בו האפלייה הגזעית ...

  06/05/2013 1804
 • האיסלאם נלחם בכל הופעות הגהיליה "הבורות"

  עבד אל- רחמן אל שיח'ה

  המוסרים של דת האיסלאם קובלו בברכה מצד כל האנשים השפויים בדעתם, אולם השונאים לכללים החדשים נלחמו באיסלאם כי הביא

  06/05/2013 1701
 • הקדמה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  אין האמונה באללה היא להאמין אך ורק באללה וביצוריו, או להאמין בשמים ובארץ ובמה יש בתוכם, אלא שהאמונה באללה ישתבח

  27/02/2013 283
הידיעה אללהIt's a beautiful day