האיסלאם נלחם בכל הופעות הגהיליה "הבורות"

עבד אל- רחמן אל שיח'ה

המוסרים של דת האיסלאם קובלו בברכה מצד כל האנשים השפויים בדעתם, אולם השונאים לכללים החדשים נלחמו באיסלאם כי הביא איתו דרך חדשה לחיים שמשווה בין כל האנשים ללא אפלייה.

הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום הביא את השריעה (ההלכה) החדשה שקראה לשחרר את בני האדם מעבדות לאלים ולעבוד את אללה, כתוצאה מכך שוחררה הנפש האינושית  מהשתלטות העריצות.

Previous article Next article

Related Articles with האיסלאם נלחם בכל הופעות הגהיליה "הבורות"

 • העולם, לפני התגלות האיסלאם

  עבד אל- רחמן אל שיח'ה

  בעידן שבו שררו הבורות ושלטון הג'ונגל, והאנשים עבדו את האלילים, ואכלו את בשר המתים, ושררה בו האפלייה הגזעית ...

  06/05/2013 1798
 • האיסלאם נלחם באפלייה הגזעית

  עבד אל- רחמן אל שיח'ה

  דת האיסלאם נלחמה בבורות ואסרה את האי מוסריות, הדת הזו אסרה את הקיפוח וחיסלה את החלוקה השכבתית ששררה בעידן הזה

  06/05/2013 1650
 • הקדמה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  אין האמונה באללה היא להאמין אך ורק באללה וביצוריו, או להאמין בשמים ובארץ ובמה יש בתוכם, אלא שהאמונה באללה ישתבח

  27/02/2013 283
הידיעה אללהIt's a beautiful day