האם החומר האפל קים במציאות?


Site Team

Article translated to : العربية

האם החומר האפל קים במציאות?

 

המדעניים מתחרים לגלות את החומר האפל ומדגישים את קיומו של החומר הזה שממלא את היקום, האם החומר האפל זה הוא השמיים שהקוראן הקדוש דיבר עליהם, ואם הפירוש הזה מקובל מבחינה הלכתית?

השאלה הזו הגיעה לי מאחד האחים הנכבדים, ואני אהבתי להבהיר את העובדה של החומר האפל שנחשב לאחד הגילויים של המאה העשרים ואחת, המדענים חקרו את היקום ואת הכוכבים, האבק, הגלקסיות והעשן, אלא שמצאו שתנועת הגלקסיות האלה לא תואמת למסה וכוח המשיכה שלהן, לכן המדעניים הניחו שיש חומר אפל שכינו אותו בשם " Dark Matter" והחילו המחקרים מזה יותר 25 שנים וממשיכים עד כה .

ובכל יום מגלים המדענים עובדות חדשות בעניין הטבע של החומר הזה, הגילוי החשוב ביותר שהאחוז של החומר זה ביקום מגיע ליותר מ- 96 % ,האחוז הזה גדול מאוד, זאת אומרת שאחוז של החומרים הבלתי הנראים גדול יותר מאחוז החומרים הנראים, כאן מתבררת המשמעות של הפסוק הקוראני שבו נשבע אללה ישתבח שמו:
" נשבעתי בכל אשר תראו * ובכל אשר לא תראו * זהו דברו של שליח נכבד " ( סורת שעת האמת : 38 – 40 )הפסוק הזה נחשב לאות נסתר שיש דברים בלתי נראים, קיומם של הדברים אלה ביקום נחשב להוכחה נחרצת על כנות השבועה של אללה יתעלה .  

זו היא תמונה שצולמה על ידי סוכנות החלל האמריקאית נאס"א בה נראה מעגל ענק של החומר האפל שנחשב להוכחה החזקה ביותר על קיומו של החומר זה שממלא את היקום, המעגל הזה נמצא במרחק של חמשיה מיליארדים שנות אור, הקוטר שלו מגיע ל 2.6  מילונים שנות אור. Hubble Space Telescope image of the galaxy cluster Cl 0024+17 superimposed with a blue map showing the cluster's dark matter distribution

מה שמעניין אותנו שאנו הצענו במאמר קודם שהחומר האפל הזה ניתן להיות השמים שהקוראן הקדוש דיווח לנו עליהם, דבר זה כבר בלבל חלק מהקוראים שאיך יהיו השמים בלתי נראים בעוד שאללה יתעלה אומר בקוראן הקדוש: " האם לא יביטו בשמים אשר מעליהם, כיצד נטינו ועיטרנו אותם, ואין בהם סדק? " ( סורת ק : 6 ) הפסוק הקוראני מדבר על צוו אלוהי להביט בשמים אלא איך להביט בדבר בלתי נראה ?

ואני אומר שאם הרהרנו בפסוקים שמדברים על השמים אז נבחין שהפסוקים מדברים על האופי של הבנייה: " האם לא יביטו בשמים אשר מעליהם, כיצד נטינו ועיטרנו אותם, ואין בהם סדק? " ( סורת ק : 6 ) ומדברים גם כן על הרכבים שמכילים השמים, אללה יתעלה אומר בספרו הנשגב: " אמור, הביטו אל אשר בשמים ובארץ! אך מה יועילו האותות והמזהירים לאנשים אשר לא יאמינו?" ( סורת יונה :101 ) זוהי קריאה להרהר בתכולה של השמים כמו הכוכבים וכוכבי הלכת ועוד .

אם מסתכלים אני בשמים בלילה אז אנו רואים בכוכבים ולא רואים את החומר של השמים, ואם נסתכל בשמים ביום אז אנו רואים בקרנים החוזרים בגלל האטמוספירה ולא רואים את החומר של השמים אלא רואים בתכולה של השמים, לכן הרעיון שהשמים הם אותו החומר האפל הוא רעיון הגיוני מבחינה הלכתית להעלות אותו מכיוון שהמאמין מצווה לעיין כדי לתת את חוות דעתו, ואם הדעה שלו היתה נכונה אז אללה יתעלה יגמול לו כפלים ואם החטיא יגמול לו אחד, ואסור לסגור את שערי האג'תהאד ( המאמץ השכלי ) בהבנת האותות הקוסמיים בטענת החשש לטעות, מכיוון שהנסים של הקוראן הקדוש אינם מסתיימים, המוסלמי המאמין צריך להמשיך בחקירה, התבוננות והרהור. 

Previous article Next article

Related Articles with האם החומר האפל קים במציאות?

 • המבנה והקישוט של השמיים

  Site Team

  המבנה והקישוט של השמיים המבנה והקישוט של השמיים הם אחד הנסים של אללה ביקום. הקוראן הקדוש דיווח לנו על הרבה

  15/12/2009 6454
 • הדרכים בשמים

  Site Team

  הדרכים בשמים זהו מה שהמדענים גילו לאחרונה, וזהו אותו דבר שהקוראן הקדוש דיווח לנו עליו בפסוקים הגדולים של

  13/12/2009 9129
 • היקום אבני בנייה

  Site Team

  היקום אבני בנייה עכשיו נציג דוגמה למילים שמדעני המערב השתמשו בהן לאחרונה, המילים אלה נזכרו בקוראן הקדוש מזה

  03/12/2009 4015
הידיעה אללהIt's a beautiful day