האם הכאת נשים יכולה לעבור מן השנוא אל האסור?

Site Team

ראינו איך שהמקור, הדין הראשון באסלאם הוא איסור הכאת האישה, שעבר אל המותר מסיבות מסויימות, ועבר אחר כך אל השנוא החמור. אבל, מתי אסור להכות את האישה? הכאת נשים אסורה אם זה בלי סיבה, כי כל סוגי התקיפות באסלאם אסורים. אללה יתעלה, אמר בספרו החכם, והוא מזהיר מכל סוגי העוול: " ואת מי יקפח מכם ננחיל לו עונש כביר" (סורת אלפורקאן : 19).


והנביא, יברכו אללה ויתן לו שלום, אמר: (התרחקו מן העוול, כי הוא חשכה ביום הדין). מסופר ע"י אל-בייהקי.

האסלאם אוסר כל הזקה, בכל צורותיה אם בעל פה, על פי דבריו יתעלה: ‏‏" הנותנים דופי בנשים נשואות, תמימות ומאמינות,

תבוא עליהם קללה בעולם הזה ובעולם הבא" ( סורת האור : 23 ).‏

 

 

או אם הפגיעה היא מוחשית, על ידי ההכאה או משהו דומה, אלא על פי האמת, על פי אומרו יתעלה: " הפוגעים במאמינים ובמאמינות על לא עוול בכפם, יואשמו בכחש ובפשע חמור" ( סורת המחנות : 58 ) .

 


או שהפגיעה ע"י התרמית, אללה יתעלה אומר: " אל תאכלו איש את מימון אחיו בלא צדק ..." (סורת הפרה : 188).


בזאת כל האנשים, זכר ונקבה, גדול וקטן, מוסלמי וכופר, כולם שווים על פי אומרו, יברכו אללה ויתן לו שלום: (המוסלמי הוא שהאנשים לא נפגעים מלשונו ומידו) מסופר ע"י אחמד


ומי שאומר שהאסלאם מצווה לתקוף את האישה או להכות אותה, הוא שיקר לדת אללה, שקר גדול מאוד.

Previous article Next article

Related Articles with האם הכאת נשים יכולה לעבור מן השנוא אל האסור?

 • עבירת הפעולה מן סוג אל אחר

  Site Team

  1- עבירת המעשה מן המותר אל האסור, ולהפך   המעשה המותר יכול לעבור אל האסור אם יהיו סיבות שיהפכו אותו מן מעשה

  30/03/2014 1862
 • הכאת נשים בדתות אחרות

  Site Team

  עניין הכאת נשים זה לא עניין של זמן, או מקום מסויים, או חברה מסויימת, אבל זה דבר שנמצא בכל החברות, בכל הדורות בלי

  02/04/2014 1456
 • הקדמה

  Site Team

  תודות לאללה ששלח את מוחמד מבשר ומזהיר, וקורא אל הדרך של אללה באישורו, והוא מנורה מאירה, והוא העדיף את החברים שלו

  29/03/2014 146
הידיעה אללהIt's a beautiful day