האם התשפט האיסלאם בכפייה?

Site Team

ההוראות העיקריות של דת האיסלאם מפריכות את טענת השווא שדת האיסלאם התפשטה על ידי אילוץ וכפייה, כיוון שאללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש:

"אין מקנים דת בכפייה, וכבר התברר ההבדל  בין  הבינה לבין המדוחים. כל הכופר בשיקוצים ומאמין באללה יזכה להיאחז ביתד איתנה אשר לא תיעקר. אללה קשוב ויודע." (סורת הפרה:256).

אללה ישתבח שמו אומר גם כן:

" אילו חפץ ריבונך, היו מאמינים כל שוכני הארץ גם יחד. וכי תוכל אתה לכפות על האנשים להיות מאמינים" (סורת נוח:99).

אללה ישתבח שמו ויתעלה אומר בקוראן הקדוש:

" אמור, האמת היא מעם ריבונכם. החפץ יאמין, והחפץ יכפור. הכינונו לבני העוולה אש אשר תסגור עליהם כאוהל, ואם ישוועו למשקה, ישקום רק מים לוהטים כנחושת רותחת, הצולה את הפנים. מה רע הוא המשקה, ומה רע להינפש שם! " (סורת המערה:29).

אללה ישתבח שמו יתעלה אמר גם כן בספרו הנשגב:

" אם יפנו עורף – עליך רק למסור ברורות" (סורת הדבורה:82).

אללה ישתבח שמו יתעלה אמר גם כן בספרו הנשגב:

" ואל הארץ – כיצד שוטחה? * לכן, הוכח, כי אתה רק מוכיח,* ולא ניתנה לך סמכות עליהם" (סורת הכובשת:22-20)

ישנם הרבה פסוקים אשר מפריכים את הטענות האלה ומבהירים כי אין כפייה בדת האיסלאם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר עוד:

" הבדואים אמרו, מאמינים אנו, אמור, אינכם מאמינים, אלא אם תגידו, מוסלמים אנו. לפי שעה טרם חדרה האימונה ללבכם, אך אם תישמעו לאללה ולשליחו, לא יחסר כמלוא נימה ממעשיכם. אללה סולח  ורחום." (סורת החדרים:(14.

 

האיסלאם לא מותיר לאלץ אף אחד להתאסלם בכפייה, כיוון שהאדם  יכול להתיימר עם הלשון שלו בעודו לא ממש מאמין בוודאות, אללה ישתבח שמו ויתעלה דיווח לנו על כך בקוראן:

" רק הכופרים באללה לאחר שהאמינו בו, ולא אלה שנכפה עליהם בעוד לבם בוטח באימונה – רק הפותחים את לבם לכפירה, עליהם תישפך חמת אללה, וצפוי להם עונש כבד." (סורת הדבורה:106).

 

Previous article Next article

Related Articles with האם התשפט האיסלאם בכפייה?

 • הספר הזה

  Site Team

  הספר הזה   הספר זה של ד''ר עבד אל- רחמן בן עבד אל-כרים אל שיח'ה, הוא ספר אשר מבהיר לקוראים את האמת של

  11/11/2013 1894
 • ההבדל בין המוסלמי לבין המאמין

  Site Team

  ההבדל בין המוסלמי לבין המאמין   אין ספק שיש הבדל גדול בין המוסלמי לבין המאמין, או ליתר דיוק בין האמונה

  04/01/2010 26037
 • הקדמה

  אבו אל אעלא אלמוודודי

  אין האמונה באללה היא להאמין אך ורק באללה וביצוריו, או להאמין בשמים ובארץ ובמה יש בתוכם, אלא שהאמונה באללה ישתבח

  27/02/2013 283
הידיעה אללהIt's a beautiful day