האם ריבוי הנשים קיים בחברות מודרניות?


Site Team

ריבוי הנשים קיים בכל החברות המודרניות, אלא שבחברות הלא מוסלמיות מתרחש מחוץ לנישואים בצורה של מאהבות וחברות, יחסים אסורים אלה נועדו רק כדי למלא את היצר המיני ללא כל אחריות כספית כלפי הנשים, הקשר הזה אינו מחייב את הגבר להודות באבהותו של הילדים, במקביל, ריבוי הנשים בחברה האסלמית נקבע בארבע בתי זוג ומחייב את הגבר לשלם מוהר לאשתו ולהודות בילדים ולשאת באחריות לכלכל את אשתו ואת הילדים שלו.


אחד יכול לומר, אם אנחנו מתירים ריבוי נשים לגברים , מדוע אינו מותר לנשים ריבוי בעלים?

התשובה לשאלה זו היא השווין בין הגבר לאישה בעניין זה בלתי אפשרי מסיבות טבעיות ופיזיות רבות.


הסיבות הטבעיות: הגברים בכל החברות בעולם הם אשר משתלטים על משקי הבית בשל היותם הצד החזק יותר, ובמקרה שהאישה נשויה משני גברים או יותר, אז תעלה השאלה: מי היה המשתלט על הבית? דבר שעלול להוביל לתחרות מזיקה, קנאה, כעס ושנאה בין הבעלים ולגרום להרס רב בחברה.


הסיבות הפיזיות: האישה יכולה להיכנס להיריון פעם אחת בשנה בניגוד לגבר שיכול להוליד יותר מילד אחד על ידי נשים רבות באותו זמן, ואם הותר לנשים ריבוי בעלים, אז למי ייחסו הילדים?

Previous article Next article

Related Articles with האם ריבוי הנשים קיים בחברות מודרניות?

 • קריאות הוגי הדעות במערב לריבוי נשים

  Site Team

  בחלק הבא נצביע על כמה אמירות של הוגי הדעות המערביים אשר קוראים לריבוי הנשים בחברות שלהם ורואים בו הפתרון היחיד של

  21/05/2014 1814
 • ריבוי נשים באסלאם

  Site Team

  ריבוי הנשים או נישואים ליותר מאישה אחת הוא מנהג עתיק באיסלאם וגם בדתות הקודמות הנשכר בתורה ובברית החדשה, 

  20/05/2014 2165
 • הערבים בתקופה שלפני התגלות האסלאם

  Site Team

  ריבוי נשים היה ידוע ומתפשט בקרב השבטים הערביים לפני התגלות האיסלאם ללא כל הגבלה על מספר הנשים. ריבוי נשים היה

  21/05/2014 1641
הידיעה אללהIt's a beautiful day