האם שליחו של אללה יברכו אללה ויתן לו שלום, הכה אחת מנשותיו?

Site Team

השליח, יברכו אללה ויתן לו שלום, הוא המופת של המוסלמים, אללה חייב אותם לעקוב אחרי המנהגים שלו. אללה יתעל אמר: " שליח אללה היה לכם לדוגמת המופת, לכל המייחל לאללה, וליום האחרון, והמרבה להזכיר את שם אללה" ) סורת המחנות : 21 )

.

הוא האדיאל, ובעל המידות הטובות. אללה שלח אותו עם הדת של החניפים. אללה חינך אותו טוב מאוד. והמידות הטובות התגלמו בו. אללה יתעלה אמר: "וניחלת בסגולות נשגבות " ( סורת העט : 4( .


הוא יישם את המידות הטובות שלו במציאות ונהיו לו עד מוחשי. הוא יברכו אללה ויתן לו שלום אמר: (אני נשלחתי כדי להשלים את המידות הטובות) מאלכ סיפר בספרו המווטא.


עאאישה אשתו, מי יתן ותישא חן בעיני אללה, שמכירה אותו הרבה יותר טוב, מבחינת ההתיייחסות אל האחרים, ממה שחברים יודעים עליו: (הקוראן היה המידות שלו). מסופר ע"י אחמד.

 


כלומר הוא ציית להוראות הקוראן והתרחק מן האיסורים שלו. ואין מדה טובה שהקוראן ציווה לעשות אלא והנביא, יברכו אללה ויתן לו שלום, עשה בדרך הכי מושלמת. ואין מידה רעה שהקוראן אסר אותה אלא והנביא, יברכו אללה ויתן שלום, היה הכי רחוק ממנה.

 


אין מקום בקורות החיים של הנביא, יברכו אללה ויתן לו שלום, שמוזכר בו שהוא הכה אישה או ילד.


ומי שעוקב אחרי קורות החיים שלו, ומעיין באמרות המכובדות שלו, מוצא באופן גלוי שהוא, יברכו אללה ויתן לו שלום, אסר את זה, והזהיר ממנו מאוד. אשתו של הנביא מספרת עליו: הנביא, יברכו אללה ויתן לו שלום, לעולם לא הכה מישהו בידו, לא אישה, ולא משרת, רק במלחמה למען אללה. ואין מישהו שפגע בו ונקם בו. אלא ממישהו שעשה משהו מאיסורי אללה, והוא העניש אותו למען אללה, יתעלה". מסופר ע"י מוסלם.


ואם נראה מה שהאנשים הכי קרובים אליו, ומלווים אותו כל הזמן (אין ספק שהליווי כל הזמן מראה את האופי של המלווה והמידות שלו) אומרים עליו. אשתו צפיה בת חיי, מי יתן ותישא חן בעיני אללה אמרה: (לא ראיתי מישהו בעל מידות יותר טובות מן הנביא, יברכו אללה ויתן לו שלום).

 


אנס בן מאלכ, המשרת שלו, מי יתן וישא חן בעיני אללה, ששירת אותו עשר שנים, אמר:

"אני שירתי את שליח אללה, יברכו אללה ויתן לו שלום, עשר שנים, והוא לא אמר לי אף פעם אפילו את המילה "אוף". והוא לא סיפר לי אף פעם על מישהו שעשיתי: למה עשית?. ולא משהו שעזבתי: למה עזבתיהו? המידות של שליחו של אללה, יברכו אללה ויתן לו שלום, היו הכי טובות בין האנשים." מסופר ע"י אלתרמד'י.

וגם אמר: 

"שירתי את הנביא, יברכו אללה ויתן לו שלום, במשך שנים, הוא אף פעם לא קילל אותי, או הכה אותי, או כעס עלי, או הזעיף פניו, או שציווה אותי במשהו ולא עשיתי, ונזף בי. ואם אחד מן משפחתו נזף בי, הוא היה אומר לו: עזבו אותו, הוא היה עושה אם היה יכול משהו". אלבר'ווי.

 

Previous article Next article

Related Articles with האם שליחו של אללה יברכו אללה ויתן לו שלום, הכה אחת מנשותיו?

הידיעה אללהIt's a beautiful day