האסירים באיסלאם

Site Team

דת האיסלאם היא דת הרחמים אשר קוראת לשמור על זכותם של האסירים ולא לפגוע או להשפיל אותם, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב: " וחולקים ממזונים, על אף אהבתם לו, לאביון, ליתום ולאסיר* באומרם, נאכילכם למען חלות את פני אללה, ולא נצפה מכם לגמול ולתודה" (סורת האדם:9-8).

אבו עזיז אבן אבן עומיר אחיו של  מוסעב בן עומיר שהיה אחד האסירים  בקרב "בדר" סיפר "כי הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום יעץ למוסלמים לנהוג באסירים בדרך הטובה ביותר".

באחד הקרבות מצא הנביא עליו השלום גופתה של אישה, הוא כעס מאוד לכך, וגינה את זה. הנביא עליו השלום הורה לכל המוסלמים ללא להרוג נשים, ילדים וזקנים, אפילו בקרב.

הנביא מוחמד עליו בירכת אללה ושלום האיץ במוסלמים לשחרר את האסירים, הוא אמר: " שחררו את האסירים והאכילו את הרעבים וביקרו בחולים".

 

Previous article Next article

Related Articles with האסירים באיסלאם

 • הספר הזה

  Site Team

  הספר הזה   הספר זה של ד''ר עבד אל- רחמן בן עבד אל-כרים אל שיח'ה, הוא ספר אשר מבהיר לקוראים את האמת של

  11/11/2013 1934
 • הזכויות של האישה כבת זוג באיסלאם

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " אחד מאותותיו הוא שצר לכם נשים כעצם מעצמכם למען תדבקו בהן, והשכין ביניכם

  18/05/2014 1705
 • הסלחנות של האיסלאם עם שבויי המלחמה

  Site Team

  אחת התיכונות של החברות האנושיות היא התפשטות הסיכסוכים והמלחמות על רקע השוני של הדתות והגזע של החברות האלה ובגלל

  10/12/2013 1676
הידיעה אללהIt's a beautiful day