הביולוגיה

Site Team

-הביולוגיה-
**המים הםהמעין של החיים**
נא לעיין בפסוק הבא :

"האם לא יראו הכופרים כי השמיםוהארץ היו מִקשה אחת,ואנוקרענו חלל ביניהם " הַ נְּבִ יאִ ים-الأنبياء 3"

רק לאחר ההתקדמות המדעית ,ידענו שה"ציטופלזמה  Cytoplasm",החומר העיקרי בגרעין,מורכב מ 80% של מים.מחקרים חדשים גםגילושהיצורים מורכבות מ 50% עד ל 90% של מים,ושכּל הבּריות חייבות אתהמיםכדי לחיות.האם ייתכן,שלפני 1400 שנים ,האדם היה יכול לשערעובדה כזו?
ואם זהכן קרה ,הייתכן שהאדם ששיער את זה ,חיה במדבר שאין בו
מים?

הפסוק הבא רומזשהחיות מורכבות ממים:

"ואללה ברא כל יצור מן המים" הָאוֹר- النور 4

והפסוק הבא רומז לבריאת האדםמהמים:

"והוא אשר ברא מן המים אדם ,ונתןלו בית אב וחותניםוגיסים.ריבּונךָ כל-יכול." הַפֻרְקָ ן- الفرقان 5

 

Previous article Next article

Related Articles with הביולוגיה

  • האדם ... היצור המוזר

    Site Team

    האדם ... היצור המוזר   האם חשבת פעם להבחין בגוף שלך ושאלת את עצמך ממה הוא מורכב, פשוט ממים ואבק!!

    13/12/2009 8663
הידיעה אללהIt's a beautiful day