הגירושין באיסלאם

Site Team

הנישואין קדושים באיסלאם לכן הקפיד האיסלאם על גורמי חיזוק הקשרים בין בני הזוג, לכן אין פלא בכך שאללה הגדיר את חוזה הנישואין כברית חזקה והדוקה. אללה אמר " ולקחו ממכם ברית חזקה" (סורת הנשים :21).


קדושה זו בלטה בדברי הנביא מוחמד עליו השלום: "מי גרם לגירושיה של אשת אדם, אינו שיך לנו" (מסופר על ידי בן חבאן), ולמרות זאת נקבעו הגירושין כדרך לפירוק הנישואין אבל הנביא מוחמד אמר: "הגירושין הם הדבר הכשר השנוא ביותר" (אלמוסתדרק).


כשהבעיות המשפחתיות מגיעות למבוי סתום, ואין פתרון חוץ מהגירושין כדי למנוע בגידות ומה שנולד מהן בנושאי ירושה והפצת תופעות שליליות בחברה דבר שמשפיע לרעה על גידול הילדים.


חופש הגירושין לא נשאר ללא גבולות לכן נקבע כי הגירושין:

1-  

יהיו חובה אם השופטים על כך, אללה אמר " ואם תפחדו מפני ניתוק הקשר המשפחתי תשלחו שופט מטעם הבעל ושופט מטעם האשה ואם ירצו לתקן את המעוות יצליחו".


2-יהיו אסורים אם אינם מוצדקים וללא תירוץ והשטן הוא אשר מעודד גירושין. הנביא מוחמד עליו השלום אמר: " השטן מעמיד את הצער שלו על פני המיים ושולח את שליחיו, הנחות ביותר הוא המזיק ביותר, אחד מהם בא ואומר עשיתי כך וכך, והשטן אומר לא עשית כלום, נוסף אומר לא ויתרתי עד שהפרדתי בין איש לאשתו, השטן מברך אותו ואומר כן אתה הטוב" (מסופר על ידי מוסלם).


3- הגירושין מותרים באם האשה חסרת מוסר וקשוחת עורף על אף שדרושה סבלנות דווקא אם יש ילדים.


4- הגירושין הכרחיים באם האשה אינה דבקה בעיקרי הדת או פרוצה ולא הטתה אוזן לעצות, אותה זכות מובטחות גם לאישה באם לא נדבק הגבר בהוראות הדת וחסר מוסר או חסר יכולת מינית ועוד.

Previous article Next article

Related Articles with הגירושין באיסלאם

 • האימונה המסולפת של היהיודים - הגירושין

  Site Team

  האימונה המסולפת של היהיודים-הגירושין  הגירושין ביהדות לפי התנ"ך הוא זכותו של הגבר בלבד שמשתמש במשפט

  25/01/2010 3050
 • למה הגירושין הוא זכותו של הבעל?

  Site Team

  הגירושין הוא זכות טבעית והגיונית של הגבר משום שהוא אשר נושא באחריות לפרנס את אשתו ובני משפחתו ושלם את המוהר לאשתו

  26/05/2014 1656
 • אלח'ולע באיסלאם

  Site Team

   אם חיי המשפחה אינם בנויים על הרמוניה ועל הבנה, חיבה ויחס טוב הם נהפכים למקור של יגון ושל תסכול, עם זאת אמר

  17/12/2013 1841
הידיעה אללהIt's a beautiful day