הגירושין זכותו של הגבר ולא האשה

Site Team

לפני הופעתו של האסלאם לא היו כללים לגירושין שהיה מזכותו של הבעל וכאשר הוא פוגע באשתו היה מגרש אותה וחוזר אליה כרצונו, לאחר הופעתו של האסלאם קבע כללים לגירושין כדי להגן על האישה ולשמור על הכבוד שלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " פעמיים יוכרזו על אישה כמגורשת, ואז יוחלט אם להחזיק בה כדת וכדין, או לשלחה בתום לב. לא ניתנה לכם רשות ליטול מהן דבר מכל אשר נתתם להן, אלא אם כן יחששו השניים כי לא יוכלו לעמוד בחוקים אשר ציווה אללה. ואם חוששים אתם פן לא יוכלו השניים לעמוד בחוקים אשר ציווה אללה, לא יהיה על שניהםעוון אם תפדה האישה את עצמה" (סורת הפרה:229).


האיסלאם ראה בגירושין דבר שנוא, הנביא מוחמד עליו בירכה ושלום אמר  "הגירושין הם הדבר הכשר השנוא ביותר" (אלמוסתדרק).


ההלכה האסלמית קראה לחפש פתרונות לבעיות  המשפחתיות חוץ מהגירושין, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב "אם תחוש האישה כי נמאס לבעלה ממנה או פונה מעליה, אין עוון על שניהם אם יגיעו להסכמה ביניהם, כי ההסכמה טובה יותר. בכל נפש טבועה צרות-עין, ואולם אם תטיביו ותהיו יראים, הנה אללה מכיר את מעשיכם לפני ולפנים." (סורת הנשים:128).


 

השאלה הנשאלת כאן היא: למה הגירושין הוא זכותו של הבעל?

הגירושין הוא זכות טבעית והגיונית של הגבר משום שהוא אשר נושא באחריות לפרנס את אשתו ובני משפחתו ושלם את המוהר לאשתו והכין את בית המגורים שלהם, לכן, הוא חייב להעריך את המצב באופן רציונלי על מנת לשאת בהשלכות חמורות וההפסד הכספי והרגשי העצום של החלטה כזו, בנוסף שהגבר מסוגל יותר מהאישה בשליטה על הרגשות שלו בעת היריבים המשפחתיים.


ההלכה האיסלמית מתירה לאישה לבקש את הגירושין אם הבעל התמיד להתעולל בה הן באופן פיזי והן באופן מילולי או מסרב למלא את יצר המין שלה או חלה במחלה חמורה שעלולה לפגוע באישה, אז מגיע לה לנתק את הקשר המשפחתי על ידי "הח'ולע" אבל היא חייבת  להחזיר לבעל את כספי המוהר שקיבלה. זה הוא דבר צודק מאוד כי הבעל הוא אשר שלם את המוהר ונשא על שכמו את נטל הנישואין.

 

Previous article Next article

Related Articles with הגירושין זכותו של הגבר ולא האשה

 • האימונה המסולפת של היהיודים - הגירושין

  Site Team

  האימונה המסולפת של היהיודים-הגירושין  הגירושין ביהדות לפי התנ"ך הוא זכותו של הגבר בלבד שמשתמש במשפט

  25/01/2010 3055
 • למה הגירושין הוא זכותו של הבעל?

  Site Team

  הגירושין הוא זכות טבעית והגיונית של הגבר משום שהוא אשר נושא באחריות לפרנס את אשתו ובני משפחתו ושלם את המוהר לאשתו

  26/05/2014 1658
 • הגירושין באיסלאם

  Site Team

  הנישואין קדושים באיסלאם לכן הקפיד האיסלאם על גורמי חיזוק הקשרים בין בני הזוג, לכן אין פלא בכך שאללה הגדיר את חוזה

  17/12/2013 1706
הידיעה אללהIt's a beautiful day