הדבורים

Site Team

הדבורים

 

ריבּונךָ הורה לַדבורה לאמור ,קנני בהרים ובאילנות ובכל אשר "ִבנ ו,  ואכלי מכל פרי ועופי בנתיבים שהִתהוו לָך ריבּונֵך"הַדְּב וֹרָה- النحل -69 ،68

 

 

ב 1973 ,"וון פריש Von Frischזכה לפרס נובל ,הודות למחקריו לגבי "Von Frischב 1973 ,"וון פריש:איך הדבורים מתנהגים ומתקשרים?הדבורה ,אחרי גילוי גן או ורד חדש ,חוזרת שוב לקבוצה שלה ל הודיעלה:מה הכיוון הנכון ומהי המפה שנוסעים לפיה ,תופעה זו ידועהבשם(ריקוד הדבורים).

ההסבר המדעי של תנועת הדבורים,שמטרתן היא להעביר את הידיעותבין הדבורים המשרתות ,נתגלה באמצעות הצילום וכליםאחרים.והקוראן הזכיר עובדות אלה בפסוק הקודם.

 

 

דבורים משרתות,הידועות גם בשם "החיילות",הן דבורים ממיןנקבה.בסורת (النحل / הַדְּב וֹרָה)בפסוקים 68-69 ,הקוראן מדבר עלהדבורה המפקדת ,(اتخذى..كلى..فاسلكى)*,וגם על הדבורה ש עוזבתאת ביתה כדי לאסוף את האו כל ,שגם היא ממין נקבה .במיליםאחרות,הדבורה המשרתת ממ ין נקבה היא בעצם,חלק מהדמויות שלמחזה שקספיר: "הנרי הרביעי", דיברו על הדבורים שהן חיילות ויש להןמלך,ובזה האמינו האנשים בימי שקספיר .חשבו שהדבורים המשרתותהן ממין זכר,וש"הם חוזרים לבתיהם,ושיש מלך אחראי עליהם".אבל זה לא נכון ,כי הדבורים המשרתות הן ממין נקבה,והן מדווחותלמלכה ולא למלך.עובדה זו נתגלתה אחרי 300 שנים של מחקר.

 

--------------------

*נא להשוות את זה להוראות שקיבל אדם מאללה"שְכוֹן אתה ואשתךָ בגן.."הַפָּרָה-البقرة 35

Previous article Next article

Related Articles with הדבורים

 • לוותר על הוויכוח

  Site Team

  אבו אומאמה ירצהו אללה סיפר כי הנביא מוחמד עליו ברכה ושלום  אמר: " אני מנהיג בית באמצע גן עדן בו יתגוררו את

  02/11/2013 1375
 • יכולת הריפוי של הדבש

  Site Team

  רפואה   יכולת הריפוי של הדבש   הדבורים סופגות מגוון של פרחים ופרי ,ואז, הדבש מתעצב

  21/11/2010 1827
 • הקמת ההבטחות

  Site Team

  אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב : "ריבונך ציווה כי לא תעבדו אחד מבלעדיו, ותגמולו חסד להוריכם, ואם יגיעו

  03/11/2013 1647
הידיעה אללהIt's a beautiful day