הדבש

Site Team
Article translated to : العربية English Español

הדבש

הדבש מהווה דוגמה אחרת לדברים שכמה אנשים אולי חושבים למצוא אותה ב" ספר ישן " שמטפל בענייני הבריאות והיופי הם קיומן של שיטות רפואויות ותרופות שאף אחד לא עוסק בהם בעת המודרנית. מקורות היסטוריים רבים מדגישים שהנביא עליו בירכת אללה ושלום נתן כמה עצות לגבי ענייני הבריאות והטהרה ולמרות כך לא נכללו בקוראן הקדוש.

לרגע הראשון נראה זה בקרב הבלתי מוסלמים כהשמטה, כי אינם יכולים להבין את המשמעות של אי הכללת המידע הזה בקוראן הקדוש. גם יש כמה מוסלמים המשתדלים לפרש את אי הכללת המידע הזה בקוראן הקדוש: שלמרות נכונות דבריו של הנביא עליו השלום בעניין הזה אלא שאללה יתעלה ידע בחוכמתו שההתקדמות המדעית והרפואית בעידנים האחרונים ידגישו את יושנן של העצות של הנביא עליו בירכת אללה ושלום.

כאשר יתגלו הגילויים האלה, כמה אנשים אולי חושבים שזה סותר את דבריו של הנביא עליו בירכת אללה ושלום. וכי אללה ישתבח שמו יודע כי זה יעלה בידם של אויבי האיסלאם לתקוף אותו ויטענו שיש סתירה בין הקוראן הקדוש לבין הוראותיו של הנביא עליו בירכת אללה ושלום, אלא שהאמת היא שאללה ישתבח שמו דיווח לנו בקוראן הקדוש על המידע והעובדות שאינם משתנים במרוצת הזמן, עם זאת. כאשר אנו לומדים את העובדות של הקוראן הקדוש כהשראה מהשמים נבחין שכל הדברים חזרו על כנם ותהפוך הסתירה בוויכוח הזה ברורה ומובנה.


 

 

 

 יש לבחין כי הקוראן הקדוש הוא התגלות מהשמים, וגם כן כל מה שבא מעם אללה. הקוראן בא מעם אללה והוא דבריו, לכן אין בו כל הוספה, שינוי או השמטה. לפיכך, הקוראן הקדוש קיים לפני בריאת הנביא הנביא "עליו בירכת אללה ושלום " לכן בלתי אפשרי שהקוראן הקדוש יכיל את דבריו או עצות של הנביא עליו בירכת אללה ושלום, מכיוון שהכללת המידע הזה בקוראן הקדוש היתה עלולה להוות סתירה ברורה עם המטרה העיקרית של הקוראן הקדוש.

לכן, אין בקוראן הקדוש מה שאפשר לקרוא לו בשם "תרופות הבית" שאף אדם לא יכול לטעון את קדמות התרופות האלה. אין בקוראן כל דעה של אדם לגבי דברים שנחשבים מועילים לבריאות או לגבי מיני המזון הטובים ביותר או מה שניתן לרפא את המחלה הזו או אחרת, לאמיתו של הדבר, הקוראן הקדוש דיווח לנו על דבר אחד לגבי הטיפולים הרפואיים הוא הדבש, הקוראן הקדוש דיווח לנו שיש בו ריפוי לאנשים, ואני לא חושב שאף אחד לא יכול להתנגד לזה.

 

 

Related Articles with הדבש

 • יכולת הריפוי של הדבש

  Site Team

  רפואה   יכולת הריפוי של הדבש   הדבורים סופגות מגוון של פרחים ופרי ,ואז, הדבש מתעצב

  21/11/2010 1860
 • ההוכחות השכליות להאמין באללה

  Site Team

  ההוכחות השכליות להאמין באללה אחרי שדיברנו על האמונה באללה כתוצאה לטבע הבריאה של האנשים, תן לי קורא יקר עכשיו

  05/06/2010 3463
 • ישנם שלושה סוגים של סבלנות

  Site Team

  הסוג הראשון: הסבלנות על מעשי הפולחן והוראותיו של אללה יתעלה, אללה ישתבח שמו ויתעלה אמר בספרו הנשגב " עליכם השלום

  23/06/2014 2214
הידיעה אללהIt's a beautiful day