הדין של בית המשפט האסלאמי כלפי הכאת הנשים

Site Team

בית המשפט האיסלאמי מתעסק ברצינות עם הנושא של הכאת הבעל לאישתו והפגיעה בה, והוא נותן לה את הצדק במקרה שאם הבעל תקף אותה, והיא תבעה אותו. יש לנו את המשפט הבא כדוגמה:


1- העיתון "אלרייאד" היוצא לאור בסעודיה, פירסם באתר שלו באינטרנט בתאריך: 12.12.2012 את הידיעה הבאה:


בית המשפט במחוז אלקטיף בסעודיה פסק להלקות את הבעל שהכה את אשתו 30 הלקאות במקום ציבורי, עד שיהיה לקח לאחרים שמכים את נשותיהן. בית הדין גם פסק שהוא צריך ללמוד לתקופה של 10 ימים באחד המכונות המתמחים בדרך ההתייחסות אל האשה והמשפחה. והוא צריך לעבור מבחן ולצרף אותו לתיק.


באותה שיטה על פי משפט זה, כל בתי הדין בכל מדינות האסלאם, מענישים את הבעל שמכה את אישתו, ומעניין לדעת שיש נשים שמפחידות את בעליהן ומאיימות עליהם, והן פוגעות בעצמן והולכות אל המשטרה כדי להתלוננן נגדם למרות שהבעל חף מפשע.

 


אנחנו לומדים מן המשפט הזה שהמוסלמי המשכיל שממלא את הוראות האסלאם, אינו רוצה לעשות עוול לאישה, או לתקוף אותה. הדת שלנו גם מלמדת אותנו ומצווה אותנו, ואפילו אסרה עלינו לעשות זאת, וזה נחשב מן העוול האסור. והדת שלנו ציוותה אותנו לסלוח, לאחרים, ולהיות סבלנים, ולענות בטוב על הרע. צריך גם לדעת שהאסלאם לא התיר להכות את האישה, אבל עשה מזה דבר יוצא מן הכלל במקרים שאי אפשר להמשיך בהם את החיים אלא דרך זו, בתנאים מאוד קשים, כדי לשמור על חיי המשפחה והמוסר בחהברה.


Previous article Next article

Related Articles with הדין של בית המשפט האסלאמי כלפי הכאת הנשים

 • הקדמה

  Site Team

  תודות לאללה ששלח את מוחמד מבשר ומזהיר, וקורא אל הדרך של אללה באישורו, והוא מנורה מאירה, והוא העדיף את החברים שלו

  29/03/2014 146
 • האם הכאת נשים יכולה לעבור מן השנוא אל האסור?

  Site Team

  ראינו איך שהמקור, הדין הראשון באסלאם הוא איסור הכאת האישה, שעבר אל המותר מסיבות מסויימות, ועבר אחר כך אל השנוא

  31/03/2014 1494
 • דין האכת האישה באסלאם?

  Site Team

  מקור ההלכה האסלאמית הוא הטקסטים של הספר של אללה יתעלה והסונה הנכונה (מנהגים) של נביאו, יברכו אללה ויתן לו שלום,

  31/03/2014 1709
הידיעה אללהIt's a beautiful day